Dr. Vedat Bulut / Yönetim Kurulu Başkanı

1986 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji AD. Öğretim Üyesi, 2012-2016 ATO Onur Kurulu Üyesi

Dr. Mine Önal / Genel Sekreter

1990 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göğüs Hast. uzmanı, Atatürk Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi EAH’de çalışıyor. 2012 – 2014 ATO Denetleme Kurulu Üyesi. 2014 – 2016 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Zafer Çelik / Muhasip Üye

1992 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, İsmet Ayturan Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak çalışıyor. 2014 – 2016 ATO TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. Emel Bayrak / Veznedar Üye

2000 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İç Hastalıkları uzmanı, Özel Ankara Medicana International Hastanesi’nde çalışıyor.

Dr. Metin Baştuğ / Yönetim Kurulu Üyesi

1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Dr. Onur Naci Karahancı / Yönetim Kurulu Üyesi

2008 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan hekim, HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda çalışıyor. 2014 – 2016 ATO Yönetim Kurulu Üyesi.

Dr. Benan Koyuncu / Yönetim Kurulu Üyesi

2010 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan hekim, Atatürk EAH’de çalışıyor.