Dr. K. Çetin Atasoy

1991 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. AÜTF Radyoloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi. 2010 – 2012 ATO Denetleme Kurulu Üyesi, 2012 – 2014 TTB Denetleme Kurulu Üyesi ve 2014 – 2016 ATO Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Özlem Azap

1996 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim Üyesi. TTB 2010-2012 Merkez Konseyi Üyesi, ATO 2010 -2012 ve 2014 – 2016 dönemi TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. Z. Ebru Basa

1992 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, Batıkent 4 Nolu ASM’de çalışıyor. 2012 – 2014 ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2014 – 2016 ATO Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Dr. Eriş Bilaloğlu

1986 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Biyokimya uzmanı, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışıyor. 1990 yılından itibaren TTB Merkez Konseyinde farklı organlarda yeralmıştır. 2010 -2012 TTB Merkez Konseyi Başkanı

Dr. Nihat Bulut

1976 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı, Emekli. 1992 – 1996 ve 1998 2000 dönemlerinde TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi

Dr. Olgu Nur Dereci

2011 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan hekim, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışıyor

Dr. Pınar İçel Çepe

2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan hekim, Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’de çalışıyor.

Dr. Asuman Doğan

1993 Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi mezunu. FTR uzmanı, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH’de eğitim görevlisi olarak çalışıyor. 2012 – 2014 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2014 – 2016 ATO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Bayazıt İlhan

1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göz Hastalıkları uzmanı, Ankara Ulucanlar Göz Hastalıkları EAH’de çalışıyor. ATO 2006 – 2008, 2012 – 2016 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2008 - 2010 dönemi ATO Yönetim Kurulu üyesi, 2010-2012 dönemi ATO Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 – 2014 TTB MK Genel Sekreteri, 2014 – 2016 TTB MK Başkanı

Dr. Mustafa Karakurt

2013 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Asistan hekim, Türkiye Yüksek İhtisas EAH’de çalışıyor

Dr. Mustafa Karakuş

1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp ve Acil Tıp uzmanı, Ankara Yenimahalle EAH’de çalışıyor

Dr. Bektaş Kaya

1983 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Radyasyon Onkolojisi uzmanı, Ankara Onkoloji EAH’de çalışıyor. ATO 2012 – 2014 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2014 – 2016 Denetleme Kurulu Üyesi

Dr. Filiz Çağla Uyanusta Küçük

1995 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Göğüs Hastalıkları uzmanı, Özel Arte Hastanesi’nde çalışıyor

Dr. Arif Müezzinoğlu

1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, İşyeri Hekimliği yapıyor. ATO 2012 – 2014 dönemi Onur Kurulu üyesi, 2014 – 2016 TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. Şevkat Bahar Özvarış

1982 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halk Sağlığı uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Öğretim üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (HÜKSAM) Müdür olarak çalışıyor. ATO 1988-1990 dönemi Yönetim Kurulu üyesi, TTB 2008-2010 dönemi Yüksek Onur Kurulu üyesi

Dr. Ali Polat

1994 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, Altındağ Feridun Çelik ASM’nde çalışıyor. ATO 2014 – 2016 Denetleme Kurulu Üyesi

Dr. Figen Şahpaz

1992 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de çalışıyor. ATO 2006 – 2007 dönemi Yönetim Kurulu üyesi, 2008 – 2010 ve 2010 – 2012 dönemi TTB Büyük Kongre Delegesi

Dr. Hülya Uluğtürken

2003 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Pratisyen hekim, Kocatepe Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışıyor

Dr. Müslüm Yıldız

1977 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Üroloji uzmanı, Ankara Numune EAH’de Üroloji Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor