Hemşireler Haftası Kutlu Olsun!

Ankara Tabip Odası Basın Açıklaması

13 Mayıs 2016

Hemşireler Haftası Kutlu Olsun!

Uluslararası Hemşirelik Konseyi’nin (ICN) tanımına göre hemşirelik, “bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubudur. Hemşire, ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarını geliştirmeye ve uygulamaya katılır.”

Türk Hemşireler Derneği’nin Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre ise “Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.”

Mesleğe bilimsel bir yaklaşım getiren Florence Nightingale ile modern hemşireliğin başladığı kabul edilir ve Florence Nightingale’in doğum gününü kutlamak ve hemşirelerin mesleki eğitimi amacıyla dünyada ve ülkemizde12–18 Mayıs Hemşireler Haftası olarak kutlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, devlet hastanelerinde 94 bin 404, üniversite hastanelerinde 22 bin 314, özel sektörde 23 bin 035, genel olarak 142 bin 432 hemşire azimle ve sorumluluk bilinciyle görevinin başındadır.

Ne var ki, hemşirelerin sorunları azalmak bir yana çoğalmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi olmak üzere, sağlık hizmetlerindeki kar hırsı, ciro baskısı ve siyasi-popülist uygulamalar hemşirelerin sorunlarına yenisini eklemektedir. Hemşirelerimizin memnuniyetsizliğinin en önemli nedenleri özlük haklarıyla ilgili konulardır; ücret yetersizliği, mesleki risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılma, siyasilerce hemşirelik mesleğine yönelik yaratılan olumsuz toplumsal algı, yoğun çalışma temposu, “yardımcı sağlık personeli” olarak görülme, yıpranma payı gibi başlıklardır. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de hemşirelik mesleğinin karşı karşıya kaldığı ciddi ve hayati bir sorundur.                                            

Ankara Tabip Odası olarak hemşirelik mesleğini ve sağlık alanını ilgilendiren konulara hemşire örgütlerinin de karar alma süreçlerine dâhil edilmesini, hak edilen ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini, görev başında maruz kaldıkları şiddete yönelik gerekli caydırıcı hukuksal önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Gayret, özveri, fedakârlık ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyoruz.

Ankara Tabip Odası