Darbe Fırsatçılığına Son Verilsin Akademisyenlere Yönelik Cadı Avı Durdurulsun

Ankara Tabip Odası Basın Bülteni

2 Eylül 2016

Darbe Fırsatçılığına Son Verilsin

Akademisyenlere Yönelik Cadı Avı Durdurulsun

15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası oluşan puslu havadan yararlanan AKP iktidarı, darbe fırsatçılığına devam ediyor. Peşi sıra çıkartılan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile devlet kurumları AKP’nin istediği şekilde yeniden yapılandırılıyor. Bu süreçte ilan edilen OHAL ile ilerici, aydın ve emekten yana akademisyenler de hedef tahtasına oturtuluyor.

 Dün gece yarısı çıkartılan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2 bin 346 akademisyen kamudaki görevlerinden ihraç edildi. “FETÖ/PDY” gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerin arasında Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Prof. Dr. Nilay Etiler gibi TTB Merkez Konseyi üyeleri, Eğitim-Sen üyeleri ve Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacısı çok sayıda akademisyen yer alıyor. İlerici, demokrat ve aydın akademisyenlerin hangi gerekçelerle ihraç listelerine dahil edildiği ise belirsizliğini koruyor.

Toplum ve halk sağlığı için çalışan, bilimsel ve özgür akademik yaşamdan yana, Anayasa’da güvence altına alınmış düşünce ve ifade hürriyetini kullanan akademisyenlerin oldubittiye getirilerek çalıştığı kurumlardan ihracı kabul edilemez.

AKP iktidarı bir an önce darbe fırsatçılığına son vermelidir. Meclis’in etkisizleştirildiği bir ortamda Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri aracılığıyla devleti yeniden düzenleme ısrarından vazgeçilmelidir.

Ankara Tabip Odası olarak “masumiyet karinesi” ilkesine uygun olarak davranılması ve hukuksuz işlemlere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bunca akademisyenin hangi kriterler doğrultusunda görevden alındığı şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Bugüne kadar darbelere karşı durmuş, laik ve demokratik bir ülkeden yana, çağdaş ve ilerici mücadele veren akademisyenlerin görevlerinden ihraç edilmesi kabul edilemez. Cadı avına son verilsin ve görevlerine geri dönmelerinin önü açılsın.

Ankara Tabip Odası