Laik Yaşamdan da Demokrasiden de Ödün Vermeyeceğiz!

 

Ortak Basın Açıklaması

26.09.2016

Laik Yaşamdan da Demokrasiden de Ödün Vermeyeceğiz!

15 Temmuz darbe girişimini fırsata çeviren AKP hükümeti, başarılı darbe süreçlerinde bile hayat bulamayan uygulamaları gerçekleştirmeye, OHAL’in ardından çıkardığı KHK ile yaşamın her alanına müdahaleye başlamıştır. Binlerce kamu çalışanı görevden alınırken yüzlercesi gözaltına alınmış, halkın iradesine el konulmuş, hukuk da olağanüstü bir şekilde ayaklar altına alınmıştır.

28 bini aşkın eğitimci hukuksuz bir şekilde kamu görevinden ihraç edilmiş, yıllardır hükümetin laik-bilimsel eğitim karşıtı girişimlerine karşı mücadele eden 11 bin 500 eğitim emekçisi OHAL hukuku dayanak yapılarak açığa alınmıştır. 1,5 milyon öğrenci öğretmensiz bırakılmış, on binlerce öğretmen okullarından ve öğrencilerinden kopartılarak, eğitime, tarihin en ağır darbesi vurulmuştur. OHAL’in arkasına sığınılarak yapılan ihraç ve açığa almaların, darbeci zihniyetlerin yaptıklarından hiçbir farkı yoktur! Çünkü her darbe, hukuku askıya almayı ve gücü elinde tutanın kudretine herkesin itaat etmesini sağlamayı amaç edinir! Bugün de hükümetin politikalarını eleştiren ve onaylamayanlara yapılanlar, toplumun geniş kesimlerine diz çöktürülmek istendiğini açıkça göstermektedir.

Laik yaşamdan da Demokrasiden de Ödün Vermeyeceğiz!

Eğitim, AKP’nin ideolojisi doğrultusunda dinselleştirme ve ticarileştirme temelinde yeniden dizayn edilme amacıyla en kapsamlı saldırıya maruz kalmıştır. Eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları varken, hükümet eğitim sistemini “tek din, tek dil, tek mezhep” anlayışıyla biçimlendirmekte, eğitim programında ve ders kitaplarında ülkedeki etnik, kültürel ve inanç çeşitliliği yok sayılmaktadır. Kapatılan cemaat okulları, ihtiyaç ve talep olup olmamasına bakılmaksızın imam hatiplere dönüştürülerek, veliler bu okullarla mahkûm edilmekte,  laikliğin son kırıntıları da böylece ortadan kaldırılmaktadır. Bütün eğitim kurumları, iktidarın ırkçı, mezhepçi, ayrımcı ve otoriter uygulamaları nedeniyle gerçek işlevlerinden hızla uzaklaştırılmaktadır.

Eğitimde yaşanan dinselleştirme karşısında laik-bilimsel eğitimi savunanlar, eğitimde yaşanan ticarileştirmeye karşı herkes için eşit ve parasız eğitim için mücadele eden eğitim ve bilim emekçileri, iktidarın ve yandaşlarının hedefi olmuştur. İktidarın laiklik karşıtı adımlarına tepki olarak İstanbul'da #LaikliğiKazanacağız bildirisi dağıtan Haziran Hareketi üyelerine yönelik polis şiddetini kınıyoruz! Kadıköy de ve Eskişehir de, “Laikliği kazanacağız”  bildirisini dağıtan Eğitim Sen üye ve yöneticileri ile birlikte gözaltına alınan Haziran Hareketi üyeleri başta olmak üzere, gözaltına alınan akademisyenler, gazeteciler, hükümetin baskıcı politikalarına tepki gösterenler derhal serbest bırakılmalıdır!

Binlerce öğretmenin darbe girişiminin ardından hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına karşı yurt genelinde tepkiler ve eylemler sürerken, görevden alınan öğretmenlerin geri dönmesi için Diyarbakır’da insan zinciri oluşturan 15 Eğitim Sen’li gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan 24 üyemiz henüz serbest bırakılmamışken, 15 öğretmenimizin daha gözaltına alınması baskı ve sindirme politikasının sürdürüldüğünü göstermektedir. Diyarbakır’da gözaltına alınan öğretmenler derhal serbest bırakılmalı, sendikal mücadelemize yönelik olarak baskılara son verilmelidir.

Öğretmenine, laik eğitime, eşit ve özgür yaşama düşman olanlara inat, onurlu mücadelemizi ısrarla sürdüreceğiz! Siyasi iktidar, ülkede herkesin eşit ve özgür yaşamasının teminatı olan laik eğitim ve laik yaşama saygı duymalıdır. Bizler buradan bir kere daha ilan ediyoruz ki, hukuku, adaleti, barışı, laikliği, demokrasiyi kazanmak için demokratik mücadele hakkımızı kullanacağız.

OHAL hukukunun arkasına sığınılarak çıkarılan, hukuksuzluk son bulsun, sorumlular cezalandırılsın.

Eğitim sistemi, ne sermayenin, ne de AKP’nin çıkarlarına değil emekçi halkın çıkarları doğrultusunda dönüştürülsün.

  • Hukuksuzluğa, anti demokratik uygulamalara son verilsin.
  • Kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılsın.
  • Eğitimde “tek din, tek mezhep” dayatmasından, eğitimi dinselleştirme uygulamalarından derhal vazgeçilsin.
  • Zorunlu din dersi dayatmaları, eğitimde her türlü ırkçı, gerici ve ayrımcı uygulamaları son verilsin.
  • Çocuk istismarının yaşandığı yurtları ve evleri açan vakıf ve dernekler kapatılsın.
  • Özel okullara değil devlet okullarına kaynak aktarılsın.
  • Laik, bilimsel nitelikli kamusal eğitimin savunucusu öğretmenler üzerindeki baskılar kaldırılsın.
  • Hukuksuz bir şekilde görevden alınan bütün öğretmenler derhal görevlerine iade edilsin.
  • Gözaltılar, tutuklamalar derhal son bulsun.
  • OHAL kaldırılsın.

 

#ÖĞRETMENİMEDOKUNMA#

#LAİKLİĞİKAZANACAĞIZ#

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU

DİSK BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

ATO

TMMOB-IKK.