Hukuksuzluk Son Bulsun

Ortak Basın Açıklaması

Hukuksuzluk Son Bulsun

Doktor Asuman Doğan Görevine İade edilsin

30.03.2017

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan puslu ortamda bugüne kadar 118 bin 621 kamu çalışanı açığa alınarak ya da ihraç edilerek kamu görevinden uzaklaştırıldı. Türkiye bugün bir gecede yaşamların gaspedildiği, insanın, emeğin, hak ve hukukun yok sayıldığı bir ülke haline geldi.

Haklarında herhangi bir soruşturma olmayan verilmiş bir hüküm bulunmayan binlerce kişi kanun hükmünde kararnamelere eklenen isim listeleri ile bir gecede işinden oldu.

Ne şekilde ve hangi gerekçeyle hazırlandığı açıklan-a-mayan ihraç listeleri ve açığa alma kararlarına şöyle bir bakıldığında idari amirlerin subjektif görüşleri ile hazırlandıkları anlaşılabiliyor.

Adeta ayrık otları temizleniyor. Biat etmeyenle, dik duranla hesap görülüyor.

İşinden ekmeğinden edilen, neyle suçlandıklarını dahi bilmeyen bu insanlar listelerdeki birkaç harften ibaret değiller.

Emek verdikleri işleri, meslekleri var.

Aileleri, geleceğe dair planları var.

Belki borçları, belki sağlık sorunları var.

Kanun hükmünde kararnamelerle anayasa güvencesi altında olan tüm hakları yok sayılıyor.

Olağanüstü Hal nedeniyle yaşanan mağduriyetleri sözde değerlendirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla 23 Ocak 2017'de 'OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu' oluşturulacağı açıklanmış ancak üzerinden 2 aydan uzun süre geçmesine rağmen komisyon çalışmaya başlamamıştır. Yüzbinin üzerinde kişinin ekmeğinden olduğu olası binlerce haksızlığın yaşandığı bir ortamda 6-7 kişilik bir komisyon ile mağduriyetlerin giderilemeyeceği açıktır.                                                                                  Oyalamadır. Adeta hukuksal süreçlerin önü tıkanmaktadır.

Diğer yandan Hekimler, sağlık emekçileri de bu kıyımdan nasibini almıştır. Sağlık alanında yaşanan ihraçlar ve açığa alma kararları sağlık hizmetlerinde yeri doldurulamayacak bir boşluk oluşmasına neden olmuştur. Bazı illerde sağlık birimleri tümüyle kapanmış, tıp fakültelerinin bazı bölümlerinde eğitim verecek öğretim görevlisi ve asistan kalmamış, zaten yetersiz olan sağlık personeli sayısı iyice azalmıştır.

Bundan 1.5 ay önce 16 Şubat 2017 de Ankara Tabip Odası bir önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve halen TTB büyük kongre delegesi olan meslektaşımız Doktor Asuman Doğan iki satırlık bir resmi yazı ile herhangi bir gerekçe gösterilmeden açığa alınmış, görevinden uzaklaştırılmıştır.

Asuman Doğan binlerce hastaya derman olmuş bir hekimdir. Dahası yüzlerce asistanın uzmanlık eğitiminde sorumluluk almış bir eğitim görevlisidir.  Yalnızca bilimsel anlamda değil iyi hekimlik değerleri ve etik ilkeler konusunda da örnek gösterilecek bir insandır.

Emek ve demokrasi mücadelesinde de yoldaşımız olan Asuman'ın 20 yıldır asistan, uzman ve bir eğitim görevlisi olarak her kademesinde hizmet vermiş olduğu bu hastaneden hukuksuzca uzaklaştırılmasını, hastalarından koparılmasını kabul etmiyoruz.

Doktor Asuman Doğan görevine iade edilene kadar mücadele edeceğimizi ve bu meşru zeminde olmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz. 

Ankara Tabip Odası

SES Ankara Şubesi