Ankara Emek Meslek Örgütlerinden Referandum Protestosu

16 Nisan halk oylamasının sonucu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar nasıl ilan edilirse edilsin emek ve Meslek Örgütleri olarak halk oylaması kararının alındığı tarihten oyların sayımına kadar geçen zaman zarfında tanık olduğumuz olgular ve olaylara dair görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki Anayasa Değişiklik Paketinin kapalı kapılar ardında hazırlanışından, Mecliste görüşülüp halkın önüne getirilmesine kadar bütün süreçler irdelendiğinde hem teoride hem de pratikte halk oylamasının Referandumdan plebisite dönüştüğü aşikardır.

Zira OHAL Rejiminin korku ve baskı ikliminde; serbest ve adil tartışma ortamının bulunmadığı, Hayır kampanyası yürütenlerin çeşitli yöntemlerle engellendiği, göz altına alındığı, saldırıya uğradığı, Valilerin-Kaymakamların OHAL Rejimine dayanarak Hayır çalışması yürütenlerin toplantı ve gösteri yapmalarına izin vermediği, TV kanallarının neredeyse tamamına yakınının hiçbir sınır tanımadan en ufak bir çoğulculuk anlayışına saygı duymadan Evet kampanyası yürüttükleri, siyasi iktidarın Referandumu amacından saptırarak kamu kurum ve kuruluşlarını Evet kampanyasının hizmetine sunduğu, muhalif gazetecilerin, HDP’nin Eş Genel Başkanlarının, Milletvekillerinin, Belediye Başkanlarının, İl-İlçe yöneticilerinin tutuklandığı, muhalif TV kanallarının kapatıldığı, Akademisyenden mevsimlik işçiye kadar on binlerce emekçinin işeten atıldığı, korku ikliminin hakim kılındığı, ifade hürriyetinin bulunmadığı bir ortamda yapılan halk oylaması olsa olsa plebisit olur.

Tüm bunlara seçim günü yaşanan gizli oy açık sayım ihlali, mühürsüz pusula ve zarfların geçerli sayılması, seçim bölgelerinde müşahitlere ve tarafsız gözlemcilere yönelik baskılar, muhalif partilerin sandık kurulu görevlilerinin YSK tarafından kabul edilmemesi, Anadolu Ajansı’nın manipülatif yayınları Yüksek Seçim Kurulu’ nun kanuna aykırı açıklama ve kararlarını da eklersek kimse bizden bu seçimi meşru görmemizi beklememelidir. 16 Nisan Referandumu Türkiye Demokrasi tarihinde “meşruiyet” sorunu yaşayan bir seçim olarak yerini alacaktır.

Her şeye rağmen bu eşitsiz yarışta seçmenin yarısı bu Anayasa Paketini reddetmiştir. Anayasalar toplumsal sözleşmeler olduğuna göre hazırlanışından, oya sunumuna kadar bütün süreçlerin demokratik olması gerekir. Siyasal iktidar 16 Nisan Referandumunun sonuçlarına dayanarak bu ülkeyi yönetemez. Zira Referandum sonuçları oylanan Anayasa metni ile ilgili toplumun bir konsensüs sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle 16 Nisan Referandumu iptal edilmelidir. OHAL kaldırılmalı, demokratik-katılımcı, toplumun genelinin katıldığı sivil-demokratik bir Anayasa hazırlanmalıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla. 

ANKARA TABİP ODASI

DİSK ANKARA TEMSİLCİLİĞİ
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU
ASMMO