Taksim Dayanışmasına Özgürlük!

ANKARA TABİP ODASI

BASIN AÇIKLAMASI

10 Temmuz 2013 

Taksim Dayanışmasına Özgürlük!

Sokakta yürümenin suç olduğu bir ileri demokraside yaşıyoruz. Vali “Parkı açtık, buyurun gelin” diyor. Parka gitmek üzere sokakta yürüyen elliye yakın yurttaş gözaltına alınıyor. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da diğerleriyle birlikte “parka giderken” Emniyet’e götürülüyor.

Polis önce “Dağılın” anonsu yapıyor. Neden dağılsınlar? Sokakta yürümek mi yasak yoksa parka gitmek mi? Bu en temel haklarından vazgeçmeyenler gözaltına alınıyorlar. Ardından kapıları kırılıp evleri aranıyor. Ne için? Ne aranıyor? Grup “söz dinleyip dağılsa” evler aranmayacak! Burada yapılan çok açık. Söz dinlemeyenlere oracıkta ceza kesiliyor! Polis yetkisini kötüye kullanıyor! Palaları, sopaları, tabancaları göremeyen gözler sokakta yürümeyi suç sayıp cezayı da kendisi veriyor.

Bu tutumun demokraside yeri yok. Polisin kendisini mahkeme yerine koyup sokakta mahkeme kurması, ceza kesmesi kabul edilemez.

İçişleri Bakanı bu hukuksuzluğa göz yumamaz. Eğer bu gözaltılar kendi emri değilse bu hukuksuz, keyfi, zorbaca eylemin gereğini yapmalıdır. Kendi emriyse onu da çıkıp kamuoyuna gerekçesiyle birlikte açıklamalıdır.

Yeter artık!

Hükümet artık içine sindirmelidir. Demokrasilerde muhalefet olur, itiraz olur, tepki olur, gösteri olur. Olacaktır. Bunlara karşı yapabileceğiniz tek şey tahammül etmektir. Bu ülkenin yurttaşları kimsenin kulu, kimsenin tebaası değildir.

Baskıyla, zorla, kamu gücünü yetkiniz dışında kullanarak insanların evrensel hukukun izin verdiği temel hakları ve özgürlükleri kullanmasını engelleyemezsiniz. Engellerseniz orada demokrasi yoktur. Onun adı başka bir şeydir.

Hükümeti bir kez daha bu otoriter tutumdan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sokakta yürüdükleri için gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın.

Taksim Dayanışmasına Özgürlük! 

ANKARA TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU