Gazi Üniversitesi temel tıp laboratuvarlarının hastaneden koparılması yanlıştır

ANKARA TABİP ODASI

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

30 Eylül 2013 

Temmuz ayından bu yana üçüncü kez aynı nedenle burada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde bir aradayız.

Biliyorsunuz Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber temel tıp laboratuvarlarını, sayıları artan tıp fakültesi öğrencilerine yer açmayı gerekçe göstererek Gölbaşı Yerleşkesi’ne taşımak istemişti. Bu karar alınırken laboratuarları çalıştıran bilim insanlarıyla istişare edilmemiş, temel tıp hocaları durumu öğrendiklerinde bu naklin sakıncalarını ve ortaya çıkacak olan telafi edilmez zararları sıralamışlardı. Rektörlüğün ısrarı üzerine açılan davada Mahkeme, taşıma işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Rektörlüğün itirazıyla yürütmeyi durdurma kararı iptal edilmiş ise de bu karara yapılan itiraza ilişkin bugün Mahkeme kararının açıklanması beklenmektedir. Yani bu dava henüz sonuçlanmış değildir.

Tıp fakültesinde dersler başlamış, derslik sorununun çözüldüğü görülmüştür. Sayın Rektör’ün bahanesi ortadan kalkmıştır.

Bir önceki açıklamamızda Sayın Rektör’e bu ısrarından vazgeçmesi ve konuyu, bu laboratuvarlarda yıllardır görev yapan, buraların sorumluluğunu üstlenmiş bilim insanlarıyla bir araya gelerek değerlendirmesini talep etmiştik. Ne yazık ki bu çağrıya olumlu bir yanıt verilmemiştir. Üstelik mahkeme kararının açıklanmasının beklendiği bugün yine bir fiili durum yaratılarak karar öncesinde taşımanın gerçekleştirileceği söylenmektedir.

Sayın Rektör’e bir kez daha sesleniyoruz. Bu laboratuarların tıp fakültesinden, hastaneden koparılması yanlıştır. Bu temel tıp laboratuarları aynı zamanda klinik laboratuarlardır. Buralarda kliniklere de hizmet verilmektedir. Temel tıp laboratuarlarında klinik araştırmalar da yapılmaktadır, tezler yapılmaktadır. Sizin de hocalığınızı yapmış olan bilim insanlarını dinleyiniz. Size hekimlik diplomanızı vermiş olan bu saygın bilim insanlarının görüşlerine saygı duyunuz.

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipler Birliği