TTB ONURUMUZDUR

Ortak Basın Açıklaması

04 Mayıs 2019

TTB ONURUMUZDUR


2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin Ocak 2018’de yaptıkları basın açıklamasından ötürü haklarında açılan dava dün sonuçlandı. On bir Merkez Konsey üyesinin hepsi hem DSÖ’nün sağlığın tarifine hem de bilimsel verilere dayanarak yaptıkları savunmalarında; savaşın nerede olursa olsun insanlık ve doğa için bir yıkım ve felaket olduğunu, sonuç itibari ile önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladılar. Tüm bu savunmalarına rağmen arkadaşlarımız 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırıldılar. TTB MK üyeleri suç işlememiş, hekimlik etik ilkeleri uyarınca davranmışlardır. Esas suç, savaş karşısında sessiz kalmak, kıtlık, salgın hastalık uyarıları yapmamak, ranta teslim olmaktır. Biz de, cezayı verenler de biliyoruz ki savaş halk sağlığı sorunudur. Bu ceza TTB tarihinde bir onur vesikası olarak anılacaktır. Bu kararı kabul etmiyoruz, bizler için yok hükmündedir. Biz de Türk Tabipleri Birliği gibi barışı, yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceğiz. Bundan ötürü de Türk Tabipleri Birliği’nin dediği gibi savaşın; insan eliyle yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylüyoruz.

Saygılarımızla,

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

SES Ankara Şube

KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası