Güvenlik Soruşturmaları Hakkındaki AYM'nin İptal Kararı Uygulansın

Ortak Basın Açıklaması

17 Aralık 2019

 

Güvenlik Soruşturması medeniyle çalışma ve eğitim hakkı ellerinden alınan meslektaşlarımızı derhal görevlerine başlatın!

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması; baskıcı, otoriter, anti demokratik rejimlerin bir ürünü olarak ilgili rejimler döneminde değişik coğrafyada uygulanmıştır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygulaması; ülkemizde de kimi özgünlükler ve özellikler taşıyan belirli kamu hizmetleri için öngörülüp sınırlandırılmış. Asker, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak bir araştırma faaliyeti olarak düzenlenmiştir

Hal böyleyken, OHAL döneminde ve OHAL sonrası da 7070 Sayılı Yasa ile bu uygulama, bütün kamu hizmetleri ve kamu personeli için geçerli, genel bir uygulama haline getirilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer bulan Devlet memurluğuna alınmanın genel şartları içerisine, "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartı da eklenmiştir.

Kamuda çalışma ve kamu hizmetine girme hakkına yönelik ciddi bir sınırlama getiren bu yasal düzenleme, birçok yurttaşın ve meslek mensubunun çalışma ve eğitim hakkını engellemiştir.

Gelinen noktada Anayasa Mahkemesi, 24 Temmuz 2019 tarih ve 2019/65 sayılı Kararı ile bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı almıştır.

29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan bu karar ile güvenlik soruşturmalarının dayanak maddesi ortadan kaldırılmıştır. Ancak bu hukuki engelin kalkmasına rağmen güvenlik soruşturmaları nedeniyle işlerinden, mesleklerinden, hastalarından uzaklaştırılan meslektaşlarımızın atamaları yapılmamıştır.

Demokrasiden, emekten, barıştan ve eşitlikten yana olan biz emek ve meslek örgütleri hükümeti, Kamu otoritesini Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararını uygulamaya, meslektaşlarımızın atamalarının yapılması, görevlerine başlatılmaları yönünde ivedilikle adım atmaya çağırıyoruz.

 

ANKARA TABİP ODASI

KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU