LGS ve YKS sınavları ertelenmeli

Ortak Basın Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavlarını 20 Haziran 2020 tarihinde yapacağını açıklamıştır. ÖSYM tarafından yapılacak YKS sınavlarıysa 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

COVİD19 pandemisi döneminde eğitimleri uzaktan eğitime çevrilen yüzbinlerce öğrencinin sınavlarının salgının henüz kontrol altına alınamadığı, verilerin dalgalanmalarla seyrettiği bir dönemde, bu tarihlerde yapılacak olması sağlık açısından birçok risk taşımaktadır. Her şeyden önce yaklaşık 3 ay boyunca sokağa çıkma yasağı uygulaması devam eden 20 yaş altı genç nüfusun YKS günü 2,5 milyonu, LGS günü ise 2 milyonu ülke genelinde sokaklara çıkacaklar ve çoğunluk da toplu taşıma araçlarını kullanacaktır. Her öğrencinin yanında en az bir veli ile sınava gideceği düşünüldüğünde, buna sınav günü görev yapacak olan 700.000 den fazla sınav görevlisi ( kaynak: ÖSYM gov.tr ) ve kolluk güçleri de eklenirse her sınav günü 5- 6 milyon civarında kişi dışarıda olacağı şimdiden bellidir. Her vatandaşın özel aracı olmadığından toplu taşıma kullanmak zorunluluğu ve buna eklenen sınav telaşı sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracaktır. Bu durumda okul bahçesine veli alınmamasının da hiçbir önemi kalmamaktadır.
Sınav binalarına girişte alınacak önlemlerin ne derece sağlıklı olacağı, ateş ölçümlerinin anlamlı olup olmadığı (öğrenciler ateş düşürücü alıp gelebilir) , üst araması yapılacaksa temas artacağından korunmanın nasıl olacağı tartışmalıdır. Arama yapılmazsa bu defa da sınav güvenliğinin riske atılması söz konusudur.
Sınavların yapılacağı derslikler/ salonlar da ayrı sorunlar olup nicelik ve nitelik açısından sıkı önlemler ve denetimler gerektirmektedir. Her şeyden önce derslik sayıları sınava girecek öğrencilerin sosyal mesafelere uygun olarak oturacağı şekilde artırılmalıdır. Yine de 3 saat yoğun mental strese bağlı daha sık soluma ile geçirilecek süre boyunca aynı havanın solunması, bu sürede öksürme ve aksırma ile havaya mikro damlacık yayılımının olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kaldı ki 3 saat boyunca sürekli maske kullanımının maskelerde oluşan nemlenme, CO2 havuzu oluşumuna bağlı riskler, alerjisi olanlarda solunuma etkileri nedeni ile sınav performansını etkileyeceği ortadadır. Pencerelerin açık bırakılması düşünülürse dışarıdan gelen gürültünün konsantrasyonu bozacağı bilinen bir başka gerçekliktir.

Kaldı ki bu konuda altyapının ve hazırlıkların ne olduğu pandemi süresince şeffaf olmayan hükümet tarafından henüz açıklanmamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 28.05.2020 tarihinde yayımladığı tüm meslek gruplarına ve çalışma alanlarına yönelik oluşturulan 27 maddelik önlemler rehberinde de okulların adı dahi geçmemiştir.(https://www.birgun.net/haber/saglik-bakanligi-tum-meslek-gruplari-ve-calisma-alanlarina-yonelik-onlemler-rehberini-yayimladi-302346?utm_source=webpush) Öğrenci velileri çocuklarının sağlıklarıyla ve sınav performansları ile ilgili haklı bir endişe içerisindedirler. Ankara Tabip Odası’na telefonlarıyla, mesajlarıyla arayan veliler sorunlarının dile getirilmesini talep etmektedirler. Sınavlarla ilgili diğer bir sorun dijital uzaktan eğitime evrilen eğitim sisteminin doğurduğu eşitsizliklerdir. Çünkü bütün öğrencilerin televizyon, internet, bilgisayar olanaklarına sahip olduğunu varsaymak ülke koşullarında mümkün değildir.

Hükümet tarafından “ normalleşme” dense de, her gün 1000 civarında yeni vakanın açıklandığı, ölü sayısının 30’lar civarında ve dalgalanmalarla seyrettiği, salgın açısından bir kontrolün söz edilemeyeceği bu ortamda LGS ve YKS sınavlarının yapılış biçimi öğrencilerin sağlığı ve başarısı için nitelikli ve uygulanabilir bir düzenleme ile birlikte salgının kontrol altına alındığı dönemi beklemeyi gerektirmektedir. Bu sınavlar eşitsizlik getiren bir eğitim sisteminin sonucu olarak mağduriyet ve mahzuniyet getirmemelidir.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

KESK Ankara Şubeler Platformu

TMMOB Ankara İKK

ASMMO Ankara

Ankara Tabip Odası