TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ DR. ŞEYHMUS GÖKALP’E ADALET İSTİYORUZ!

TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ DR. ŞEYHMUS GÖKALP’E ADALET İSTİYORUZ! 

 Dr. Şeyhmus Gökalp 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir. Dr Gökalp hekimlerin mesleki standartlara ve etik değerlere uygun çalışma koşulları, sağlık hakkı ve insan hakları için mücadele yürüten 18 yıllık bir hekimdir. 

20.11.2020 günü evinden gözaltına alınıp 23.11.2020 günü tutuklanmış; 3 ay tutuklu kaldıktan sonra 10 Şubat 2021 günü yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti. Savcılığın Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki suçlaması; itirafçı bir tanığın 2019’da verdiği yalan beyanlarına dayanmaktadır. 25 Haziran 2021 günü yapılan ikinci duruşmada itirafçı tanık SEGBİS aracılığı ile mahkemede dinlenmiştir; itirafçı tanık Dr. Şeyhmus Gökalp’ın örgüt üyesi olduğu ya da herhangi bir yasadışı faaliyette bulunduğuna tanık olmadığını, ifadesinin tutanağa yanlış yazıldığını söylemiştir. İtirafçı tanık ile Dr. Gökalp’ın aynı sağlık kuruluşunda birlikte hiç çalışmadığı; hatta Dr. Şeyhmus Gökalp’ın hastanede hiç çalışmadığına ilişkin resmi belgeler de dava dosyasında bulunmaktadır. İkinci duruşmada ise Şeyhmus Gökalp’ın Demokratik Toplum Kongresi’nin delegesi olmadığı, delege olarak genel kurullara katılmadığına ilişkin belgeler dosyanın içerisine konulmuştur . Yine aynı mahkemece istenen; Dr. Şeyhmus Gökalp’ın elektronik cihazlarına ilişkin inceleme raporları, sosyal medya incelemeleri, yurtdışı giriş çıkış kayıtları, istihbarat raporları vb. bütün belgeler de Mahkeme dosyasına girmiştir. Bütün bu belgelerle de Dr. Şeyhmus Gökalp’e atılan suçun asılsız olduğu, kanıta dayanmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. 

Tüm bunlara rağmen 15 Ekim 2021 günü yapılan üçüncü duruşmada, savcı mütalaasında Dr. Şeyhmus Gökalp’ın cezalandırılmasını istemiştir. 

Kanun uyarınca Savcı, yargılamada herhangi bir taraf ya da tarafın temsilcisi olmadığı gibi, maddi gerçek, adalet ve hakkaniyet için çaba göstermesi gerekir. Adil yargılanma, ceza muhakemesi hukukunda sanığa ve mağdura tanınan hakların tümü ve insan hakları ihlal edilmeksizin yapılan yargılamadır. Dr. Şeyhmus Gökalp’ın adil yargılanma hakkının güvence altına alınması temel talebimizdir.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in karar duruşması 19 Kasım 2021 Cuma günü Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Dr. Şeyhmus Gökalp iyi hekimlik değerlerini, yaşam ve sağlık hakkını savunan arkadaşımız ve meslektaşımızdır. 

Hepimiz eminiz; hiç bir iftiranın Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beyaz önlüğünü kirletemeyeceğine.

 

 Herkes biliyor Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız, hukuksuz bir şekilde yargılandığını.

 

 Hepimiz kefiliz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın suçsuzluğuna!

 

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp için Adalet İstiyoruz!

ANKARA TABİP ODASI