"Madenlerde İşçi Katliamları Devam Ediyor"


Siirt’in Şirvan ilçesinde yaşanan maden faciasını protesto etmek için DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası tarafından 22 Kasım Salı günü basın açıklaması yapıldı. Madenci Anıtı önünde biraraya gelen örgüt üye ve temsilcileri işçi sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekerek ilgili Bakanlıkları bir kere daha önlem almaya davet etti.

17 Kasım 2016 Perşembe günü Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyündeki bakır madeninde meydana gelen şev kaymasında 16 işçi göçük altında kalmıştı. 6 işçinin cansız bedenine ulaşılırken madende toprak altında kalan 10 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.

Basın açıklamasına Ankara Tabip Odası adına Başkan Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Mine Önal, Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Zafer Çelik, Dr. Benan Koyuncu ve çok sayıda hekim katıldı.

Basın açıklamasında, Ciner grubu tarafından işletilen Siirt’in Şirvan ilçesinde bulunan Madenköy bakır madeninde ana firma ile birlikte farklı taşeron firmaların üretim yaptığı belirtilerek; “Katliamın nedeni olarak aşırı yağış ve heyelan gösterilmeye çalışılsa da asıl nedeni madende üretimin kurallara uygun yapılmaması ve madenlerdeki denetimsizliktir” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Madenlerde ki denetimsizliğe ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekmek üzere yapılan her çağrı hükümet ve sermaye tarafından sizler ülkenin kalkınmasını istemeyen ihanet şebekelerisiniz denerek terörize edilmektedir. Hükümetin ve sermayenin bu tavrının sonuçları ise malumdur. Türkiye’de 2015 yılında toplam 1730 işçi 2016 yılının ilk 10 ayında en az 1600 işçi hayatını iş cinayetlerinde kaybetti.

Basın açıklamasının sonunda yetkililere şu uyarılarda bulunuldu;

“Taşeronlaşma uygulamaları ivedilikle iptal edilmelidir. Özelleştirmeler durdurulmalıdır.

Ucuz üretim için ucuz işgücüne dayalı çalışma kolaycılığından vaz geçilmelidir.

Denetimin özelleştirilip ticarileştirildiği mevzuat derhal değiştirilmelidir.

Ağır iş kolunda faaliyet yürüten bütün işletmeler kamu denetiminin yanı sıra bağımsız kurumlar, sendikalar ve çalışanların da denetimine açılmalıdır.”

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.
Makaleye Dön
22-11-2016, 00:00