ATO ve SES: "İhraçları Kabul Etmiyoruz!"


Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi 29 Ekim günü yayımlanan 675 sayılı KHK ile binlerce personelin ihraç edilmesini protesto etti. Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 1 Kasım Salı günü biraraya gelen sağlık emekçileri “OHAL’in hukuksuzluğunu, KHK’ları, İhraçları kabul etmiyoruz! Son sözü direnenler söyleyecek” yazılı pankart açtı.

Yapılan basın açıklamasına, TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO adına Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Benan Koyuncu ve SES Genel Merkez Eş Başkanı İbrahim Kara ile çok sayıda sağlık emekçisi katıldı.

Ortak açıklamayı SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli okudu.
ATO ve SES: "İhraçları Kabul Etmiyoruz!"

Rona Temelli Türkiye genelinde 440 SES üyesinin ihraç edildiğini belirterek darbe girişimi ile hiçbir ilgisi olmamasına ve hiçbir yasadışı örgütle ilişkisi olmamasına rağmen, sırf etnik kimliği, inancı, dünya görüşü ve hastane yöneticilerinin haklarında asılsız ihbar ve şikayetleri nedeni ile bu ihraçların yapıldığını kaydetti. Kamu personel alımında mülakat adı altında kadrolaşmanın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Rona Temelli “Kamu yönetiminin asli ilkesi olan liyakat sistemine uyulmaması en başta bu hizmetten faydalanan halkın nitelikli kamu hizmeti hakkının çiğnenmesidir. Sağlık alanı gibi yaşamla-ölüm hattında önemli bir belirleyici olan bir hizmetin niteliksiz kadrolarla yürütülmesi yaşam hakkına darbedir.” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör de konuşmasında Türk Tabipleri Birliği’nin ihraçlara ilişkin “Cadı avı devam ediyor. Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz” başlıklı basın açıklamasını okudu. Dr. Selma Güngör konuşmasında şunları kaydetti: “TTB’li hekimler baskılara, antidemokratik uygulamalara karşı hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir. Bugün de bu antidemokratik uygulamalara, sağlık alanındaki hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerdir. TTB Merkez Konseyi olarak bu hukuksuz ihraçları kabul etmiyor, arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini talep ediyor ve demokratik bir Türkiye’nin oluşumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı da “ATO ile SES işyeri temsilcileri ve TTB Merkez Disiplin Kurulu üyesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki görevlerinden ihraç edildi. ’Sağlık haktır satılamaz’ diyen dostlarımız ihraç edildi. Bunu bir rastlantı olarak görmüyoruz. Bu devran dönecek ve yetkililer hesap verecek. İhracınızdan, baskınızdan korkmuyoruz. Demokrasi için, emeğimize sahip çıkmak için susmadık, susmayacağız da…İhraç edilen sağlık emekçilerine sahip çıkacağız” dedi.

SES Genel Merkez Eş Başkanı İbrahim Kara ve Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesindeki görevine son verilen bir sağlık emekçisi de konuşmalarında mücadeleyi bırakmayacaklarını belirttiler.

Sık sık “Direne direne kazanacağız, susma sustukça sıra sana gelecek, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atan sağlık emekçileri de görevlerinden ihraç edilen meslektaşları için mücadeleye devam dediler.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.
Makaleye Dön
1-11-2016, 00:00