"2019 yılında barış, huzur ve demokrasi ile bezenmiş bir Türkiye diliyoruz"


2018 yılında ülkece yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen ATO olarak yeni yılda barış ve demokrasi umudumuzdan, şiddetten arınmış toplum olma arayışımızdan, eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri hedefimizden, iyi hekimlik yolundaki uygulamalarımızı sürdürme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz.

2019 yılında tüm hekimler ile birlikte bu hedeflerimize ulaştığımız; barış, huzur ve demokrasi ile bezenmiş bir Türkiye diliyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu
Makaleye Dön
30-12-2018, 00:00