"Şehir Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarındaki Kayıplar” paneli düzenlendi


Ankara Tabip Odası’nda 25 Aralık Salı günü "Şehir Hastanelerinin Açılması ile Diğer Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarındaki Kayıplar” başlıklı panel düzenlendi.

Hastanemi Kapatma Platformu bileşenlerinden SES Ankara Şube ve Ankara Tabip Odası tarafından gerçekleştirilen panele çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Panel, SES Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım’ın Hastanemi Kapatma Platformunun çalışmaları ile ilgili bilgi vermesi ile başladı.

Panele konuşmacı olarak katılan DİSK Sosyal-İş Sendikası uzmanı Onur Bakır, ekonomik krizin kapitalizmin geçmiş krizleri ile ilgisi ve bugünü hakkında bilgi verdi. Ardından Şehir Hastanelerinin açılması dolayısıyla kapatılacak olan Devlet Hastanelerinin çalışanlarının yaşayacağı hak kayıplarını; daha önce bu süreci yaşamış altı ildeki deneyimlere ve bu konuda oluşturulmaya çalışılan mevzuata dayanarak aktardı.

Panel, hastanelerden son dönemde kadroya geçmiş çalışanların katkı ve sorularıyla sona erdi.
Makaleye Dön
26-12-2018, 00:00