“Medyada Eril Dilin İzinde” atölye çalışması yapıldı


Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen “Medyada ve Sağlık Haberciliğinde Eril Dilin İzinde” başlıklı atölye çalışması 23 Aralık 2018 Pazar günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasının yürütücülüğünü “Sanki Viran Ankara”, “Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara”, “Kenarın Dilberi”, “Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda” adlı derleme kitapları bulunan Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttüğü dönemde 686 No’lu KHK ile ihraç edilen Funda Şenol Cantek yaptı.

Haber, haber değeri, basın-yayın organlarının yayın politikası, haberde kaynak kişi başlıklı konularda genel bir çerçeve çizen Cantek, yaptığı sunumda özellikle sağlık okur-yazarlığı ve sağlık iletişimi konularının üzerinde durdu. Sağlık okur-yazarlığı eğitimlerinin yetkin kişilerce verilmediğini aktaran Cantek, bu durumun hasta-hekim ilişkilerine yansımasını, hekim-hasta arasındaki iletişim eksiklikleri ile şiddet arasındaki ilişkiyi anlattı.

Cantek, medyada cinsiyetçi dil konusunu ise yazılı ve görsel basında yer alan kadın, mülteci, LGBTİ bireyleri konu edinen haberlerde kullanılan dil üzerinden verdiği örneklerle açıkladı.

Cantek’in sunumuna hekimler de gerek mesleki gerekse gündelik yaşamda karşılaştıkları durumları paylaşarak katkı sundular.

Atölye çalışması toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.


Makaleye Dön
24-12-2018, 00:00