Yaşamdan ve Barıştan Yana Tavır Alan TTB’nin Yanındayız


Evrensel iyi hekimlik değerlerini savunup “Savaş Bir Halk Sorunudur” dedikleri için Ağır Ceza Mahkemesi’nin haklarında dava açtığı TTB Merkez Konseyi üyelerinin 27 Aralık’ta görülecek ilk duruşması öncesinde Ankara Tabip Odası’nda TTB’ye destek için bir basın açıklaması düzenlendi.

21 Aralık Cuma günü Ankara Tabip Odasında düzenlenen basın açıklamasına ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır ve Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

“Yaşamdan ve Barıştan Yana Tavır Alan TTB’nin Yanındayız!” başlıklı basın açıklaması metnini Dr. Vedat Bulut okudu.

Dr. Bulut Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyi üyelerine karşı açtığı idari davanın yeni Merkez Konseyin seçilmesi ile Haziran 2018’de düştüğünü ancak Ağır Ceza Mahkemesinde Merkez Konseyi üyelerine karşı yeni bir dava açıldığını hatırlattı.

Dr. Bulut ilk duruşması 27 Aralık tarihinde Ankara Adliyesi’nde saat 9:00’da görülecek davayı başta hekimler ve demokratik kurumlar olmak üzere barış içinde demokratik bir ortamda yaşamı savunan herkesin sahiplenmesini beklediklerini söyledi.

Dr. Bulut, TTB gibi; sağlıklı bir yaşamın ancak barış içinde demokratik bir ortamda mümkün olabileceğini savunan ancak haklarında hapis cezası verilen Dr. Gencay Gürsoy ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı da sahiplenmeye devam edeceklerini aktardı.

Dr. Bulut, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi sınırlar içinde yaşanacak bir savaş olgusunun yaratacağı göç ve sağlık sorunlarını gördüklerini, bu bilinçle halk sağlığını korumak için kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç da meslek örgütü olarak İsrail devletinin Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadıklarını hatırlatarak yaşamdan ve barıştan yana tavırlarının sadece Türkiye’nin yakın çevresine özgü olmadığını, tüm toplumlar için geçerli olduğunu vurguladı.

Basın açıklamasının ardından ATO tarafından hazırlanan savaş karşıtı sunum izlendi.

Sunumu izlemek için tıklayınız.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.
Makaleye Dön
21-12-2018, 00:00