"Ekonomik Kriz ve Sağlık" paneli düzenlendi


Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonları tarafından Ekonomik Kriz ve Sağlık başlıklı panel 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirildi.

"Ekonomik Kriz ve Sağlık" paneli düzenlendi


Dr. Muharrem Baytemur’un moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Durmuş, ülkemizin bugün yaşadığı ekonomik krizin yaşadığımız sonuçlarını, yakın geleceğini ve 2019 bütçesi ile ilişkisini anlattı. Prof. Dr. Mehmet Zencir, dünyada ve ülkemizde geçmişte yaşanan krizlerin sağlık alanına etkilerinden yola çıkarak bu alanda yaşananları aktardı. Panel katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.
Makaleye Dön
19-12-2018, 00:00