"İnsan hakları bağlamında ÖTEKİ problemi" konulu panel gerçekleştirildi


Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından 12 Aralık 2018 Çarşamba günü İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü ATO başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut yürütürken, Dr. Can Pençe “İnsan Hakları Bağlamında “Öteki” Problemi” ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ramazan Akçan “İnsan Hakları Bağlamında “Ötekiler”; Hasta Mahpuslar” başlıklı sunum yaptı. Panele, TİHV, İHD Ankara Şubesi ve SES Ankara Şubesi emekçilerinin yanı sıra çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Panelde Dr. Can Pençe “Öteki” probleminin etik ve felsefi temellerini ele alarak bu kavramın insan hakları kavramı ile olan ilişkisine değindi. Dr. Ramazan Akçan ise toplumun eşdeğer nitelikte sağlık hizmeti alması gerektiği halde sağlık hizmetlerinden yararlanamayan hasta mahpuslar bağlamında cezaevlerinde sağlık hizmet sunumuna ilişkin sorunları ele alarak buna ilişkin vaka örnekleri aktardı.

Tartışma bölümünde; ulusal ve uluslar arası mevzuatla ortaya konmuş cezaevi sağlık sistemi modelinin uygulanmasının önündeki engeller ve nasıl uygulanabileceğine ilişkin öneriler değerlendirilerek panel sonlandırıldı.
Makaleye Dön
13-12-2018, 00:00