Hekimlerden ortak karar: Tasarı çekilene kadar mücadeleye devam!


TBMM’deki torba yasa tasarısının geri çekilmesi için hekimlerce Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde 14 Kasım Çarşamba günü saat 12. 30'da, TTB'nin tüm tabip odalarına yaptığı çağrıya uyularak bir eylem gerçekleştirildi.

Eyleme TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, Merkez Konsey Üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülgün Kıran, Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ramazan Akçan ve çok sayıda hekim katıldı.

TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan Adıyaman yaptığı konuşmada 44 maddelik yasa tasarısının sağlıkta şiddeti önleme adına hiçbir yenilik getirmediğini, caydırıcı en ufak bir özelliği olmadığını kaydetti. Hekimlerin eğitim ve çalışma hakkını kısıtlayan yasanın çok can yakıcı ve zalim bir yasa olduğunu söyleyen Dr. Adıyaman, yasa ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturması olumsuz gelen meslektaşlarının hekimlik mesleğini icra etmelerine müdahale edildiğini söyledi.

5.madde ile ilgili yapılan değişikliklere de değinen Dr. Adıyaman “Güvenlik soruşturması olumsuz gelen meslektaşlarımızın eğitim ve çalışma haklarının verilmesini beklerken bir garabetle karşılaştık. Ceza gibi 600 günlük çalışmama süresi 450 güne indirildi ve paraya çevrildi. Resmi bilgi olmamasına rağmen, yapılan değişikle uzman hekimler 120 bin lira, pratisyen hekimler 75 bin lira para öderlerse mecburi hizmeti yapmış sayılacak ve çalışmaya başlayacak. Bu resmen haraç kesmedir, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.

Güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasıyla sorunun çözüleceğini belirten Dr. Adıyaman, sözlerini “Güvenlik soruşturmaları kaldırılmazsa geri adım gibi düşünülen şeylerin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Tasarının tamamen geri çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Genç meslektaşlarımızla beraber demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.” diye sonlandırdı.
Hekimlerden ortak karar: Tasarı çekilene kadar mücadeleye devam!Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için çalışma hakkı elinden alınan hekimler adına Dr. Selçuk Çelik bir konuşma yaptı. Örgütlü mücadelenin ses getirmesi sonucu 5. madde ile ilgili yeni düzenleme yapıldığını belirten Dr. Çelik yapılan değişikliği eleştirerek “Zaten temel Anayasal haklarımızdan biri olan, uluslararası anlaşmalarla da güvence altına alınan çalışma hakkımızı kullanabilmek için herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. 75 bin lira değil bir lira dahi ödemeyeceğiz. Bu bizim temel hakkımız. Bunun dışında zaten ödeyemeyiz. Biz yeni mezunuz, çoğumuz işsiziz. Bu parayı ödemeyeceksek 450 gün beklememiz isteniyor. Biz zaten 450 gün boyunca çalışsak da 75 bin lira kazanamayız. Özel sektörde hangi şartlarda çalıştığımız ortada. Bugün çalışma hakkımız için para isteniyor, yarın belki yaşam hakkımız için para istenecek. Bunun sonu yok.” diye konuştu.

Dr. Çelik haksız hukuksuz ihraçlar işlerine iade edilene ve güvenlik soruşturmaları kaldırılana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hekimler ellerinde dövizlerle oturma eylemi gerçekleştirdiler.
Makaleye Dön
14-11-2018, 00:00