Madımak katliamını unutmadık! Unutturmayacağız!


Bu topraklarda, halklara karşı sayısız katliam ve acı yaşatıldı; maalesef daha da yaşatılmaya devam edilmektedir. Sivas katliamı da bunlardan biridir. 2 Temmuz 1993 yılında ifade ve düşünce özgürlüğüne tahammül edemeyen gerici güruh tarafından tüm yetkililer ve kolluk güçlerinin gözü önünde Dr. Behçet Aysan dahil, yazar, aydın, sanatçı, üniversite öğrencisi ve otel çalışanı olmak üzere 35 canımız yakılarak “insanlık suçu” işlendi. Ne yazık ki cezasızlığın yaygın olarak uygulandığı ülkemizde Sivas katliamının da gerçek failleri bulunup cezalandırılmamıştır. “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda” zaman aşımı söz konusu olmazken, Sivas katliamı zaman aşımına uğratılmıştır.

Oysa ki; toplumsal barışın, yaşanan acıları görmezden gelerek değil, yüzleşerek sağlanacağını biliyoruz. İnsanlık düşmanı radikal dinci gericiliği lanetlerken, 25 yıl önce yitirdiğimiz canlarımızı saygı ile anıyoruz.

Demokratik bir ülkede eşit ve özgür yaşama umudumuzu kaybetmeden, gelecek aydınlık günler için mücadele kararlığımızı koruyacağımızı vurguluyoruz.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Makaleye Dön
2-07-2018, 00:00