“Hastanemi Kapatma” Platformunun Çalışmaları Sürüyor


TMMOB Mimarlar Odası’nda 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü “Hastanemi Kapatma” platformu tarafından Ankara Tabip Odası, Mimarlar Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası öncülüğünde seçimlere katılacak partilerin Ankara ili milletvekili adaylarına Şehir Hastaneleri hakkında bir brifing verildi.

“Hastanemi Kapatma” Platformunun Çalışmaları Sürüyor


Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Bayazıt İlhan tarafından Şehir hastanelerinin ekonomi politiği, kent planlaması ve mekansallığı ile sağlık hizmetlerine ve sağlık çalışanlarına olumsuz etkileri detaylı olarak, örnekleriyle anlatıldı. İlhan, Projelerin yapı maliyetlerinden söz ederek, Kamu Özel Ortaklığı yöntemi ile yapılan bu ihalelerin normal ihalelerle yapılacak hastane yapım bedellerine göre 7-8 kat daha fazla maliyet getirdiğini ve ciddi kamu zararı söz konusu olduğunu ifade etti. Yüksek Planlama Kurulu kararlarında öngörüldüğü gibi kaç yataklı şehir hastanesi yapılırsa o kadar yataklı hastanenin kapatılmasının öngörüldüğü belirtildi. Böylelikle açılan şehir hastaneleri karşılığında mevcut devlet hastanelerinin kapatılması ve tasfiye edilmesiyle birlikte pek çok sağlık çalışanının da işsiz kalacağını vurguladı. Ankara’da açılması planlanan Etlik ve Bilkent şehir hastaneleriyle “bir ulaşım ‘canavarı’ yaratıldığını” söyleyen İlhan kent dokusuna da büyük zarar veren bu yapılara karşı platform olarak mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ise konuşmasında ; Entegre Sağlık Kampüsleri olarak nitelediği Şehir Hastaneleri’nin Türkiye’deki neo-liberal anlayışın sonucu olan yağmalama politikalarının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu yatırımlarla ilgili Sağlık Bakanlığı düzeyinde sağlıklı bilgiler alınamadığını, ATO tarafından yöneltilen soruların cevapsız kaldığını belirtti.

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise konuşmasında Şehir hastanelerinin kentin doğal yapısına vereceği zararları, Ankara trafiğini kilitleyecek olmasını, özellikle Bilkent Şehir Hastanesi’ne saatte 30 bin- 40 bin kişinin taşınmasını yapacak ulaşım altyapısı olmadığını, önerilen Monoray ‘ın da çözüm olamayacağını vurgulayarak Şehir Hastaneleri’nin getireceği kentsel sıkıntıları anlattı.

Sağlık Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım da, Şehir hastaneleri projesinin sağlık emekçilerinin sağlık hizmetini özelleştireceğini, koşulları iyileştirmeyeceğini, güvencesizliği artıracağını ve bu projelerin kamu yararı düşünülmeden yapıldığı kanaatinde olduklarını belirtti.
Milletvekili adaylarının interaktif katılımı ile devam eden toplantı, konuşmaların ardından soru cevaplarla son buldu.
Makaleye Dön
1-06-2018, 00:00