Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu


Ankara Tabip Odası’nın 6023 Sayılı yasa kapsamında gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan ikinci toplantısı; 7 Nisan 2018 tarihinde, 11:00 -17:00 saatleri arasında AÜTF İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Seçimler 8 Nisan 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası’nda olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Makaleye Dön
5-04-2018, 00:00