“Batı Rönesansında Rabelais Türk Edebiyatında Köy Enstitülüler” sunumu yapıldı


Ankara Tabip Odası’nda 29 Ocak Pazartesi günü Dr. Alper Akçam tarafından “Batı Rönesansında Rabelais Türk Edebiyatında Köy Enstitülüler” sunumu yapıldı. Çok sayıda hekimin katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik yürüttü.

Etkinlikte, Cumhuriyet döneminde açılan Köy Enstitülerinden çıkan yazarların ve Rabelais romanının edebiyat ve sanat alanlarına etkileri karşılaştırılarak aktarıldı.

Alper Akçam’ın “Batı Rönesansında Rabelais Türk Edebiyatında Köy Enstitülüler” sunumundan bazı satırbaşları şöyle;

Cumhuriyet tarihinin çök özel bir dönemine denk gelmiş Köy Enstitüleri’ndeki sanat ve edebiyat anlayışı, tüm ülkeyi yerinden oynatacak yarım kalmış bir mucize, bir Rönesans çıkışıdır aynı zamanda. Edebiyat alanında ünlenmiş Köy Enstitülü yazarların yapıtları edebiyat kuramları ışığında daha yakından gözlendiğinde, içerdikleri farklı bir zenginliğin de farkına varılabilmektedir.

Türkçe yazında halkın konuşma dili olan Türkçe’nin kullanılmasıyla birlikte halk kültürü öğeleri üst kültürümüze, roman ve yazın dünyamıza da taşınmaya başlamıştır. Ancak, halk kültürünün “grotesk” öğelerinin yazınsal alanda yaşam bulmasını asıl sağlayan Köy Enstitüsü çıkışlı yazarlar olmuştur. Batı Rönesansı üzerine ayrıntılı çalışmaları olan kültürbilimci Mihail Bahtin’in, Rönesans kapısı olarak gördüğü Rabelais romanı ile Köy Enstitülü yazarların yapıtları, halk kültüründen seçip aldıkları ve kurguladıkları arasında büyük koşutluklar bulunmaktadır...


Makaleye Dön
29-01-2018, 00:00