“Ceren Damar cinayetini kınıyoruz!”


Akademik yaşamın değerli üyesi, Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi Ceren Damar 02.01.2019 günü, aynı fakültenin 4.sınıf öğrencisi tarafından akıl almaz vahşilikte bir cinayete kurban gitmiştir. Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı komisyonu üyesi bizler, Ceren Damar'ın genç bir kadın akademisyen olarak, nitelikli öğretim elemanı sıkıntısı yaşayan ülkemiz üniversiteleri ortamındaki bilim insanı çalışkanlığını, öğretim üyesi sorumluluğu taşıyan tavrını, onurlu duruşunu, saygın mücadelesini anlamlı ve değerli buluyor, hayatının en verimli çağında ailesinden ve kendisini adadığı akademik ortamdan koparılmasını kınıyoruz.
Toplum genelinde yaşanan şiddet vakalarının günden güne artması, şiddetin eğitim düzeyi gözetmemesi, akademik yaşamda kadınların erkeklere göre daha yoğun olarak şiddet ve mobbinge maruz kalması gerçeğinden hareketle, yaşamımızın tüm alanlarında sorunların çözümünü şiddette gören zihniyetin son bulmasını diliyor ve Ceren Damar'ın katili ile birlikte tüm şiddet kurbanlarının sorumlularının gereken cezaları almasını istiyoruz.

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu
Makaleye Dön
4-01-2019, 00:00