Siyasi Partilerden "Hastanemizi Açın" Talebine Destek


120’den fazla örgütün bir araya gelerek oluşturduğu Hastanemi Açın Platfomu’nun çağrısına kulak veren milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri kapatılan Numune hastanesi önünden ses yükseltti.

Ankara’nın Covid-19 pandemisine kolay ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerinin kapatıldığı bir dönemde yakalandığını belirten HAP geçen hafta yaptıkları basın açıklamasıyla Ankara Numune, Türkiye Yüksek İhtisas, Dışkapı Çocuk, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ulus Devlet Hastanelerinin açılmasını talep etmişti.

Bu talebe, farklı partilerden siyasiler de destek vererek 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara Tabip Odası’nın twitter hesabından yapılan canlı yayınla görüşlerini kamuoyuyla paylaştılar.

Açıklamaya, CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin Bingöl, CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik, CHP 24.-25.-26. Dönem Milletvekili Aylin Nazlıaka, Saadet Partisi Avukatı Abdülhakim Yıldız, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atila Ilıman katıldı.

Siyasilerin konuşmaları sırasıyla şu şekilde oldu;

CHP Ankara Milletvekili Dr. Tekin Bingöl “Pandemi tüm dünyayı kasıp kavururken Cumhuriyetle özdeşleşmiş bu hastanelerimiz maalesef kapalı tutuluyor. Bu hastaneler çok kısa süre içerisinde işlerlik kazanabilir ancak büyük bir rant uğruna yeni hastaneler açmayı göze alabilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Tıpkı şehir hastanelerinin açılışında olduğu gibi tamamen bütün uygulamalarında rantı ve yandaşlığı esas alan bu iktidar anlayışı böylesi büyük bir salgının dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde dahi bu hastaneleri açmamakta inat ediyor. Pandemi hastalarıyla diğer hastaları aynı hastanede tutmak bu işte çok daha vahim sonuçları doğuracak bir uygulama. Hazırda ve atıl durumda büyükşehirlerimizde bulunan bu hastanelerin mutlaka kısa süre içerisinde işlerlik kazandırılması gerekiyor.Sağlıkta temel amaç yaygın bir şeklide sağlık hizmetlerini vatandaşımızla buluşturmak. Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmeti sosyalizasyonu bu amaçla başlatılmıştı. Sağlık ocaklarının, bölge hastanelerinin, üniversite hastanelerinin bir işlevi ve işleyişi vardı. Maalesef AKP bu anlayışı ortadan kaldırdı. Vatandaşın sağlığıyla ciddi anlamda oynayan ve halkın sağlığını hiçe sayan bir anlayış reddedilmelidir. Bu hastaneler de çok kısa süre içerisinde yeniden açılmalıdır.”

Saadet Partisi Avukatı Abdülhakim Yıldız “Bu hastanelerin kapatılmalarının temel gerekçeleri şehir hastanelerinin kurulması olarak gösterilmektedir. Şehir hastanelerinin doğruluğu toplum nezdinde tartışılmaktadır.


Ancak bu hastanelerin kapatılması ve kapısına kilit vurulması tartışılmaz bir yanlıştır. Bu yanlıştan yöneticilerin derhal vazgeçmesi gerekiyor. Bu vazgeçiş, yöneticilerin; rantın yanında mı halkın ve hakkın yanında mı olduğunun göstergesi olacaktır. Biz bunun hem Saadet Partisi olarak hem de bir hukukçu olarak takipçisi olacağız”

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir “Şu anda Numuna Hastanesi önündeyiz. Bu hastanenin 140 yıllık bir geçmişi var ve Cumhuriyet dönemindeki sağlık hizmetlerinin gelişmesinde çok önemli rol oynamış, model bir hastane. Kapatılana kadar dünya çapında iş yapılan, binlerce-on binlerce ameliyatın yapıldığı yüz akı hastanemizdi. Buna benzer sadece Türkiye’de şehir hastaneleri macerası uğruna on binin üzerinde yatak kapasitesi kapatıldı. Bu hastanelerin kapatılmasına her zaman karşı çıktık. Bu hastanelerinin kapatılmasının tek bir gerekçesi olabilirdi; o da şehir hastanelerinde yandaş müteahhitlere rant aktarmak. Onların amacı yandaşlara rant ve hastaları şehrin dışındaki bu hastanelere yönlendirmek. Oysa yapılması gereken Türkiye Cumhuryeti’nin yüz akı hastanelerini büyütüp geliştirmekti.Şimdi bütün bunların üstüne bir de Covid salgını başladı. Böyle bir durumda yeterli hastane ve yoğun bakım yatağı olması son derece önemli. Eğer inatlaşmadan ve ideolojik takıntılarından vazgeçerlerse bu hastaneyi üç gün içinde hazır edip yoğun bakım yatağı aradığımızda en azından elimizin altında hazır bir hastane olur. İktidarı, bakanı, yöneticileri sorumlu davranmaya ve halkın sağlığını bir ideolojik inatlaşmaya terk etmemeye davet ediyorum.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal “Cumhuriyet’in en güzel eserlerinden biri olan Numune Hastanesi’nin önündeyiz şu an. Sağlıkta atasözü gibi bir cümle vardır ‘sağlıkta en önemli şey ulaşılabilirliktir’ Yani siz Ankara’da sembol olmuş Yüksek İhtisas Hastanesi’ni, Ankara Numune Hastanesi’ni, Büyük Doğumevi’ni, Dışkapı Çocuk Hastanesi’ni ve bir de Atatürk Hastanesi’ni kapatıp gidip şehir hastanesi açarsanız hastalar oraya Sincan’dan Mamak’tan bir saatte gider. Yani ulaşılabilirlik zedelenir. Ulaşılabilirliğin olmaması demek hastanın yolda ölmesi demektir.Numune Hastaneleri beş tanedir ve adı üzerinde numunedir. Bunların kapatılması sağlığı zedeler. İki tane hastaneyi 45 günde açacaklarını söylüyorlar. Millet 45 günde korona vakasını elimine edeceğini söylüyor, biz de 45 gün sonra açılacak hastanenin hesabını yapıyoruz. Bunlar siyasi ve rant sağlamadır. Numune Hastanesi üç gün içinde açılır. Zekai Tahir Burak Hastanesini karantina hastanesi yaptılar. Diğer hastaneler de çok rahat açılabilir. Şehir Hastaneleri sağlığı zararlı bir vakadır. Bu manada Numune Hastanesi’nin tekrar hastalara hizmet etmesini bekliyoruz. Rantı bırakın halkın sağlığı ile ilgilenin”

CHP Ankara 24-25-26. Dönem Milletvekili Aylin Nazlıaka, “Bugün burada 120’den fazla örgütün bir araya gelerek oluşturmuş olduğu Hastanelerimizi Açın Platformunun çağrısına destek vermek için buradayız. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde sivil toplumun düşünceleri daima siyasi iktidarlar tarafından dikkate alınır. Çünkü sivil toplum aynı zamanda halkın nabzını tutar, sivil toplum sürecin paydaşlarının düşüncelerini gözetir. Bu noktada üzülerek görüyoruz ki başta TTB olmak üzere bu sürecin paydaşları maalesef tamamen dışarıda tutulmaya çalışılmakta, yok sayılmakta, fikirleri dikkate alınmamaktadır.


Hastanelerimizi açın platformu tamamen halkın sesi olmak almacıyla, halkın, vicdanın, aklın, bilimin sesi olmak amacıyla kurulmuş olan bir platformdur ve bu çağrıyı yapmalarının sebebi de aslında siyasi iktidara bir kez daha kendi seslerine ses olmamız için bizlerin burada bulunmasıdır.

Şurası bir gerçek başta Numune Hastanesi olmak üzere kapatılmış tüm hastanelerimiz sırf hasta garantisini sağlamak amacıyla Şehir Hastanelerini kalkındırmak amacıyla kapatılmıştır. Oysa ki bu hastane Cumhuriyetin tarihiyle özdeşleşmiş olan aynı zamanda şehrin merkezinde yer alan erişilebilirliği kolay olan yıllarca bir çok hastayı iyileştirmiş olan bir bilim yuvasıdır. Onun için yeniden başta Numune Hastanesi olmak üzere kapatılan hastanelerimizi açın, halkın kolayca erişebildiği, halkın kolayca gelebildiği bu hastaneleri yeniden faal hale getirin, siyasi rantı değil halkın hakkını göz önünde bulundurun diyerek bir kez daha buradan hastanemizi açın platformunun sesini yükseltiyoruz”

HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habip Eksik “Şunu söyleyeyim AKP iktidarı, 18 yıllık iktidarı döneminde ne yazık ki neoliberal, piyasacı, rantçı politikaları neticesinde sağlığı ciddi anlamda zora ve tehlikeye sokmuştur.

SSK hastanelerine ilaç üreten SSK Hastaneleri İlaç Fabrikası AKP döneminde kapatıldı. Dünyada ciddi anlamda salgınlar çıktığı zaman aşı üretip ülkedeki insanların sağlığını ciddi anlamda koruyan, Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü AKP döneminde kapatıldı. Yine hastanelerin erişilemeyecek uzaklığa taşınması, cumhuriyet tarihinde ciddi anlamda halka hizmet sunan hastanelerin kapatılması AKP döneminde oldu. Bugün 20 tane hastane kapatılma durumundadır. Eğer bu hastaneler açık olsaydı bu pandemi karşısında bu kadar risk altında olmayacaktık.


İlaç hastanesini kapatıp bizi ilaç lobilerine mecbur kılan AKP iktidarı, aşı üreten Hıfzısıhha Enstitüsünü kapatarak bizi aşı lobilerine bağımlı kıldı. Hastaneleri kapatarak da bizi ölüme terk ediyor. Bugün şehir hastanelerinin şehirlerden kilometrelerce uzak olduğunu hepimiz biliyoruz zaten çoğunun da bitmesi yılları alacak. Pandemi döneminde bu hastaneler açık olsaydı insanların sağlığa erişimi kolay olacaktı ve belki de biz bu kadar tehlikeyle karşı karşıya kalmayacaktık. Onun için diyoruz ki hasta garantisi vererek veya birilerine rant sağlayarak, birilerine oralarda ihaleler devşirerek bir yere varamazsınız. Bu halkın sağlığını koruyacak ve düşünecek olan politikalar geliştirmelisiniz. Ve ona göre adımlar atmalısınız. Çocuğunuzun çıkıp arada kit satmaya çalışmaması gerekir. Veya şöyle söyleyeyim, zengin bir firmanın sahibi halk kitlere ulaşamadığında gidip o kitlerin reklamını yapmamalı. Siz sağlığa, bu kadar piyasacı, bu kadar rant odaklı yaklaşırsanız sizin oğlunuz çıkar insanların kite ulaşamadığı dönemde kit satmaya çalışır veya desteklediğiniz iş adamı kitlerle reklam yapar, şov yapar. Halkın sağlığı her şeyin üstündedir. Gelin bu hastaneleri tekrar faaliyete geçirelim. Halkın sağlığı için ne gerekiyorsa ortak aklı, ortak düşünceyi ortaya çıkaralım, insanlarımızın sağlığını koruyalım. Bu konuda da hükümeti göreve çağırıyorum”

CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Dr. Atila Ilıman, “Halkın sağlığından sorumlu bir hekim olarak meslektaşlarımızın yıllarca çalıştığı kalıcı, köklü hastanelerimizin bir an evvel açılmasını istiyoruz. Neden istiyoruz çünkü özellikle bu pandemi sürecinde bir kez daha görüldü ki yeni hastanelere de ihtiyaç var. Her ne kadar başlangıçta bu hastanelerin kapatılmasının yanlış olduğunu söylemişsek de şimdi iktidar da bunun farkına vardı. Bu hastanelerin açılması gerektiğini buradan bir kez daha, halkımızın kolayca ulaşabileceği, merkezi bir yerde olması nedeniyle özellikle söylüyoruz. Şu anda normal hastalarımızın, acil hastalarımızın gidebileceği pandemi dışında bir hastane yok. Böyle bir durumdayken bu hastanelerin kapalı tutulması ve yeni hastaneler yapılması siyasete sağlığın kurban edilmesi demektir.Bizler sayın vekillerimizin aktardığı gibi CHP olarak daha önceden de söyledik, siyasete sağlık alet edilmez, halkın sağlığını siyasete kurban etmeyelim. Lütfen kapatılan bu hastaneleri en kısa sürede açalım. Halkımızın sağlığıyla oynamayalım”
Makaleye Dön
13-04-2020, 00:00