Ankara Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu Ortak Toplantısı Yapıldı


Ankara Tabip Odası (ATO) Pratisyen Hekimlik Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu orta toplantısı yapıldı.

24 Kasım 2022 tarihinde düzenlenen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemur, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ümit Yaşar Öztoprak, Dr. Alpertan Açar ve komisyon üyeleri Dr. Ali Polat, Dr. Zafer Çelik katıldı.

 Toplantıda Aile Hekimlerinin sözleşme dönemi yaklaştığından aşağıdaki değerlendirmeler yapılarak ATO web sitesinde ve basında yayınlanmasına karar verilmiştir.

Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılmakta olan sözleşmeler, Bireysel ve tek taraflı dayatma yerine, Sağlık Meslek örgütleri ve Sendikaları ile yapılacak grev hakkı da olan toplu sözleşme şeklinde olmalıdır.

Tüm Sağlık Çalışanlarının ücretleri performanslarına ve ceza puanlarına göre değil, eğitimlerine ve liyakatlarına göre, mesleki onuruna uygun, Emekliliklerine de yansıyan iş barışını bozmayan ve sözleşme ile belirlenen sabit bir ücretlendirme modeli ile ödenmelidir

Toplantıda, sağlıkta şiddetin önlenmesi için gerekli her türlü tedbire ve TTB’ nin bu konudaki çalıştay ve önerilerine destek verilmesi benimsendi.

Makaleye Dön
2-12-2022, 16:39