Dr. Ekrem Karakaya’yı Saygıyla Anıyoruz!


Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından bir yıl önce bugün Konya Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı sırada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen Dr. Ekrem Karakaya ve sağlıkta şiddet sonucu yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını anmak üzere ortak basın toplantısı düzenlendi.

6 Temmuz 2023 tarihinde Ankara Tabip Odası (ATO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Dişhekimleri Odası (ADO), Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan yer aldı.

Sağlıkta şiddet sonucu yitirdiğimiz meslektaşlarımız, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için bir dakikalık saygı duruşunun ardından ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür tarafından açılış yapıldı.

Başta genç hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının yurtdışına göçünün hızlandığını söyleyen Dr. Baytemür, bunun altındaki iki nedenden birisinin sağlıkta şiddet, diğerinin ülkenin demokratik iklimi olduğunu söyledi. Kamuoyuna yansıyan “artık rahatça doktor dövebiliyoruz” diyen kişi hakkında takipsizlik verildiğini hatırlatan Dr. Baytemür, Türkiye tarihinde cehaletin ve nobranlığın en fazla pirim yaptığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, Dr. Ekrem Karakaya nezdinde sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Fikret Hacıosman’ı anarak sözlerine başladı.

Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak sağlıkta şiddeti, münferit adli bir vaka veya öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret görmediklerini belirten Dr. Coşkun, sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın sonucu olarak sağlık alanında yaşanan sorunların sağlık çalışanı ile hasta ilişkisine zarar verdiğini söyledi.

Dr. Coşkun, sağlıkta şiddetin önlenebilir bir olgu olmasına karşılık her 24 saatte 30’dan fazla sağlık çalışanının görevi başında fiziki şiddete veya hakarete uğradığını belirtti ve 2021 sonu itibariyle Beyaz Kod sistemine 100’binden fazla şiddet bildirimi yapıldığını aktardı.

Sözlü ve fiziksel şiddet eylemlerinin sağlık çalışanlarını psikolojik açıdan yıprattığını, şiddet görme endişesinin bile tükenmişliğe yol açtığını vurgulayan Dr. Coşkun, sağlık çalışanlarının saygınlığı ve mesleki itibarı ortadan kaldırıldıkça şiddetin artışına dikkat çekti.

Sağlık emek ve meslek örgütleri defalarca bu şiddet ortamını düzeltecek öneriler sunarken, siyasi iktidarın bu önerilere kayıtsız kaldığını söyleyen Dr. Coşkun sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık kurumlarında meydana gelen şiddet ve silahlı saldırıların artışı nedeniyle önlemler alınmasını istedik, 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik, görüşmeler talep ettik, alanlardan sesimizi duyurmaya çalıştık. Ne var ki, tüm uyarılarımız ve taleplerimiz görmezden gelindi, gelinmeye de devam ediyor.”

Herhangi bir sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kılına zarar gelmesine tahammülün kalmadığı söyleyen Dr. Coşkun, bütüncül politikalarla, sağlık meslek ve emek örgütlerinin de içerisinde yer aldığı kamucu, bilimsel ve demokratik planlarla programlarla sağlıkta şiddetin sona erebileceğinin altını çizdi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası adına söz alan Ankara Temsilcisi Dr. Murat Yılmaz, sağlıkta şiddetin faillerine yönelik etkin ve caydırıcı şiddet yasası istediklerini, Sağlık Bakanlığı’nın kınama açıklama ve twitlerinin yeterli olmadığını, sorunları çözmediğini söyledi.

SES Ankara Şube Yönetimi adına söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Sabiha Akdeniz Günay, sağlık çalışanlarının mesai saatleri içerisinde şiddetle karşılaşmamasının mümkün olmadığını belirtti. Akdeniz Günay, siyasi erk tarafından değersizleştirilen sağlık ve sosyal hizmet emeğinin şiddete davetiye çıkardığı vurguladı.

ADO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er, şiddetin toplumsal bir sorun olduğunun, geçmişe bakıldığında sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin ciddi bir gelişme olmadığını, etkin bir yasa çıkmadığının altını çizdi. Er, sağlıkta şiddete karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Açıklama için tıklayınız

İzlemek için tıklayınız
Makaleye Dön
6-07-2023, 16:29