"Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz!"


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Zamir Khan 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı yaşamına son verdi. Olayın duyulmasının ardından gençlik örgütleri ve Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri komisyonu üyesi öğrenciler, bir araya gelerek sıra arkadaşlarının ölümünü ve nedenlerini protesto etmek üzere basın açıklaması çağrısı yaptılar.31 Ekim 2023 Salı günü Hacettepe Tıp Fakültesi hastanesi bahçesinde düzenlenen açıklamaya çok sayıda üniversiteli katılırken, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi Üyesi Dr. Karer Yurtdaş, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Erden ve Dr. Sezin Dik ile meslek örgütlerinin yöneticileri de destek verdi.Açılış konuşmasını yapan Ankara Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonu üyesi Helin Çakır, Elif’in hayatına son verdiğini acıyla öğrendiklerini söyledi. Helin Çakır “Bu intihar biliyoruz ki münferit değil. Son iki haftada dört üniversite öğrencisi yaşamına son verdi. Bizler tıp fakültesi sıralarında henüz okurken stresten saçlarımızın beyazlamasına, antidepresanlara, geleceksizliğe, güvencesizliğe, barınamamaya mahkum değiliz.” dedi. Elif’in hesabını sormak ve bir kişi daha eksilmemek için toplandıklarını söyleyen Helin Çakır öğrencileri geleceksizlik kıskacına alanların üç maymunu oynamaya devam ettiklerini vurguladı.Basın açıklamasını Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Erener Türe okudu. Geçtiğimiz iki haftada dört üniversite öğrencisinin intihar ettiğini, Zeren Ertaş’ın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Hasan Can Çoban’ın da rektörlüğün ihmalleri sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirtti. Dün akşamsa Hacettepe Tıp öğrencisi Elif Zamir Khan’ın yaşamına son verdiğini açıklayan Erener Türe “Bizler intiharların bir halk sağlığı sorunu olduğunu biliyoruz; gençlerin geleceksizlik yüzünden, kapitalizm yüzünden, akp yüzünden intihar ettiklerini biliyoruz. Okumaya çalıştığımız kentlerde barınamıyoruz, nitelikli beslenemiyoruz. Baskı ve mobingle inşa ettiğiniz düzeninizde yaşayamıyoruz.” sözlerini kaydetti.
Erener Türe, rektörlüğe “Soruşturma açmak için bizlere bu kadar kolay ulaşabiliyorken psikolojik danışma biriminizle neden bizlere ulaşamıyorsunuz?!” diye seslendi.
Sağlıksızlık üreten düzene başkaldırdıklarını söyleyen Erener Türe yaşamak için hep beraber mücadele edeceklerini vurguladı.

Makaleye Dön
31-10-2023, 14:10