Dr. Aynur Dağdemir’in Ölüm Yıldönümünde “Hayatlarımızdan da Haklarımızdan da Vazgeçmiyoruz! Güvenli Çalışma Alanları İstiyoruz!”


Dr. Aynur Dağdemir’in ölüm yıl dönümünde kadına yönelik şiddete karşı basın toplantısı düzenlendi.
TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu ve ATO Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu tarafından 20 Kasım 2023 tarihinde yapılan açıklamaya Dr. Mine Coşkun, Dr. Güleser Karakoç ve Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.Dr. Ayşe Uğurlu “Bir meslektaşımız, bir arkadaşımız, bir kız kardeşimizin ölüm yıl dönümünde bir araya geldik. Ne yazık ki ölüm yıl dönümleri son dönemde bir ritüel haline geldi. Şiddetin her türlüsünün birbiriyle ilişkisi olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki siyasi iktidarlar kendi politikalarını kadın bedeni üzerinden tahkim etmek istiyorlar. Fiili kürtaj yasakları, üç çocuk dayatması, üreme sağlığının piyasa koşullarına açılması, kadınların ev içi emek, çocuk ve yaşlı bakımı üçgeni üzerinden evlere hapsedilmek istenmesi bu politikaların bir sonucu. Bu politik tutum aile kavramının kutsallaştırılmasına neden olmuştur. Bütün bunların üzerinden kadın cinayetlerine karşı, Dr. Aynur Dağdemir’in nezdinde katledilen kadınlarımızı anmak üzere bu açıklamayı yapıyoruz” sözlerini kaydetti.Açıklamayı okuyan Dr. Güleser Karakoç “Sekiz sene önce 19 Kasım’da meslektaşımız, kız kardeşimiz Dr. Aynur Dağdemir eşi tarafından şiddete uğrayan sekreterini korumaya çalışırken; Mirabal kardeşler ise 25 Kasım 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele verirken katledildi.” dedi. Bu nedenle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü Dr. Aynur Dağdemir’e adadıklarını belirten Dr. Karakoç mücadelelerinin kendilerine umut ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Patriyarkal kapitalizmin yarattığı krizlerin ortaya çıkardığı savaş, afet, pandemi, kıtlık, deprem ve diğer krizlerin önce kadın ve çocukları hedef aldığını vurgulayan Dr. Güleser Karakoç bu nedenle barış talebinden vazgeçmediklerini sözlerine ekledi.
Sağlıkta Dönüşümün yarattığı krizin faturasını öderken de pek çok kadın meslektaşlarını görev başındayken yitirmeye devam ettiklerini belirterek “Güvenli çalışma alanları ve sağlıkta şiddete karşı göstermelik adımlar dışında önlemler alınmıyor. Sağlıkta şiddetin son bulacağı politikalar üretilsin ve uygulansın istiyoruz” diye konuştu.
Cinsiyet eşitliği ve erkek şiddetinin çözümüne dikkat çeken Dr. Güleser Karakoç “Mahsa Amini’den, Dr. Aynur Dağdemir’den aldığımız cesaretle kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyor, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasını istiyoruz!” sözleriyle açıklamayı bitirdi.Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, Dr. Aynur Dağdemir ile aynı üniversiteyi kazandıklarını, aynı yurt odasında kaldıklarını, aynı şehrin sokaklarında büyüdüklerini aktardı. Coşkun şöyle devam etti: “Aynur benim arkadaşımdı ama Aynur dışında şiddet mağduru çok sayıda kadın var. Tüm bu kadınlar bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Şiddet dili ülkede devam ettiği sürece, bu politikalar devam ettiği sürece, cezasızlık devam ettiği sürece, şiddet iklimi ülkenin tek hakimi olmayı sürdürecek. Bizler de kadın hekimler olarak ülkedeki bu şiddet iklimi sona erene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız.
Makaleye Dön
20-11-2023, 13:52