“İşçi Sağlığı Gözetiminde Sağlık Taraması Kriterleri ve Şartname Örneği” Sunumu Yapıldı


Ankara Tabip Odası’nın işyeri hekimlerine yönelik farklı konu başlıklarında düzenlediği kahvaltılı toplantılar devam ediyor.
ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından 8 Haziran Cumartesi günü düzenlenen toplantıda ele alınan konu “İşçi Sağlığı Gözetiminde Sağlık Taraması Kriterleri ve Şartname Örneği” oldu. Prof. Dr. Engin Tutkun ve Dr. Kadir Atlı’nın konuşmacı olduğu etkinlikte sağlık taramalarının işyeri hekimlerini ilgilendiren boyutları mevcut yasa ve yönetmelikler ile ilişkilendirilerek anlatıldı. Toplantıya katılan iş yeri hekimleri de kendi tecrübeleri ve soruları ile sunuma katkıda bulundular.

Makaleye Dön
10-06-2024, 13:34