“Şişli Etfal Kapatılmasın Yerinde Yapılandırılsın”

“Şişli Etfal Kapatılmasın Yerinde Yapılandırılsın”

Şişli Etfal Dayanışması, hastanenin yenilenerek yerinde kalması talebiyle topladığı 30 bin imzayla Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

“Şişli Etfal Kapatılmasın Yerinde Yapılandırılsın” talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya gelen dayanışma üyeleri 06 Temmuz 2021 Salı günü Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi.

Dayanışma heyeti tarafından yapılan basın açıklamasına, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sağlık meslek örgütü temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de destek verdi. Açıklamaya, Türk Tabipleri Birliği adına Merkez Konseyi üyeleri Dr. Deniz Erdoğdu, Dr. Alican Bahadır, Ankara Tabip Odası adına Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan da katıldı.

İstanbul’un dört büyük ilçesine kamusal sağlık hizmeti veren tek hastane olan Şişli Etfal kapatılırsa halkın sağlık hizmetine ulaşımı engellenecek.

Şişli Etfal Hastanesinin tasfiyesine karşı mücadele eden Şişli Etfal Dayanışması, hastanenin yenilenerek yerinde kalması talebiyle başlattığı kampanyada topladığı yaklaşık 30 bin imzalı dilekçeyi, basın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı’na sundu.

Basın açıklaması sonrası TBMM’ye geçen heyet, mecliste grup toplantısı olan partilerin toplantılarına katıldıktan sonra mecliste temsil edilen siyasi partilerin temsilcilerini ziyaret etti. Heyet, basına ve görüşme yaptıkları parti temsilcilerine, Şişli Etfal’e ilişkin yaşanan gelişmelerin anlatıldığı ve taleplerini içeren ayrıntılı dosyayı sundu.