Aile Hekimi Meslektaşlarımızın Haklı ve Meşru Emek Mücadelesinin Yanındayız

Aile Hekimi Meslektaşlarımızın Haklı ve Meşru Emek Mücadelesinin Yanındayız

01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin bir ceza ve fesih yönetmeliği olduğu kamuoyunun takdiridir. 

Ankara Tabip Odası olarak aile hekimlerinin iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran halkın sağlık hakkından ziyade sağlığın özelleştirilmesine hizmet eden ‘ceza yönetmeliğine’ karşı meslektaşlarımızın yapacağı her türlü emek mücadelesinde yanında olduğumuzu; eylemlilik sürecinde üyelerimize gerekli olabilecek her türlü hukuki desteği vereceğimizi bildiririz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

TTB AHEK’ten Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı