“MEB Yüz Yüze Eğitim için Tüm Tedbirleri Almak Zorundadır!”

“MEB Yüz Yüze Eğitim için Tüm Tedbirleri Almak Zorundadır!”

 

Sağlık ve eğitim örgütleri Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak yüz yüze eğitim için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Eğitim Sen Ankara Şubeleri, Ankara Tabip Odası, EĞİT- DER, VELİ- DER  ve  ÖV- DER 04 Eylül 2021 Cumartesi günü düzenledikleri basın açıklamasıyla yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi  için ek derslik, ek bütçe, yeterli personel ve yaygın aşılama talep ettiler.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç basın açıklamasından önce söz alarak pandemi sürecinin 19 aydır dünyadaki ve ülkemizdeki yaşamı alt üst ettiğini belirterek “Bunun yanı sıra eğitim kurumlarının açık ara en uzun süre kapalı kaldığı ülke ne yazık ki Türkiye’dir. Pandemi sürecinde emek ve bilim üreten sağlık ve eğitim emekçilerinin bütün uyarılarına rağmen okullar kapalı kalmış ve öğrencilerin eğitim süreci sekteye uğramıştır. Bu durum çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemiştir” dedi.

Pandemi sürecinde bulaşın en az görüldüğü yerlerin eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Dr. Ali Karakoç “Dünyanın birçok yerinde okullar açık kaldığı sürece görev yapan tüm emekçilere yaygın test yapılmış; vaka çıktığında da uygun şekilde izolasyon yapılarak bu süreç devam ettirilmiştir. Ne yazık ki bu süreç ülkemizde epidemiyoloji verilerine göre yönetilmediği gibi eğitim alanında daha da kötü seyretmiştir” diye konuştu. Öncelikli taleplerinin eğitim alanında çalışan bütün emekçilerin ayrımsız olarak aşılanması olduğunun altını çizen Dr. Karakoç aşılamanın da, virüs bulaştırma ihtimali yetişkinlerle aynı olan 12 yaş üstü öğrencilere ücretsiz olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Cemal Erdoğan okulların salgın koşullarına hazır olmadığını vurguladı.

Çok sayıda eğitim emekçisinin aşı ve yan etkilerine dair çeşitli kaygılar taşıdığını belirten Cemal Erdoğan bunun nedenini şöyle açıkladı: Sendikamız, salgın sürecinin başından itibaren bilim insanlarının ve Türk Tabipleri Birliği’nin salgın yönetimine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin raporlarını, çözüm önerilerini ve uyarılarını kendisine referans almıştır. Ancak siyasi iktidarın ve özellikle de Sağlık Bakanlığı’nın bilimsel verilere dayanmayan, birbiriyle çelişen açıklamaları ve uygulamaları ile salgın yönetiminin şeffaf yürütülmemesi gibi sorunlar aşılarla ilgili kaygılara neden olmuştur.

Sağlıklı ve güvenli bir şekilde tam zamanlı yüz yüze eğitim için tüm eğitim bileşenlerinin aşı olmasının her şeyden önce toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Erdoğan yüz yüze eğitim için öncelikli taleplerini sıraladı:

·        MEB bugüne kadar seyreltilmiş sınıf uygulamasına ilişkin olarak nasıl bir hazırlık içinde olduğunu, kaç yeni derslik yaptığını açıklamamıştır. Kalabalık sınıflar mutlaka seyreltilmelidir.

·        Okullarımızın büyük bir çoğunluğunu oluşturan kalabalık okullarda, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerinde gerekli genişletme yapılmalı, lavabo sayıları artırılmalı ve öğretmen odası sayıları ikiye çıkarılmalıdır.  Sınıfların havalandırılması için kış aylarını da dikkate alan bir pencere sistemi tüm sınıflarda hayata geçirilmelidir.

·        Maske, sabun ve diğer hijyen malzemeleri için okullarımızın öğrenci sayısına göre gönderilen 11.000 ile 12.000 TL düzeyindeki kaynağın kırtasiye ve diğer giderler de düşünüldüğünde yeterli olmadığı açıktır. MEB velileri kaynak olarak görmekten vazgeçmeli ve okullara yeteri kadar kaynak ayırmalıdır.

·        Okullarımızda sağlıklı bir ortamın düzenli bir şekilde oluşturulması için yeteri kadar yardımcı personel kadrolu olarak derhal işe alınmalıdır.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.