ATO Heyeti Sincan Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

ATO Heyeti Sincan Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

ankara’da sağlık müdürlüğü binası olan 12 aile sağlığı merkezinin yıkılıp yerine içerisinde aile sağlığı birimleri, toplum sağlığı merkezi, sağlıklı yaşam merkezi, 112, sıhhat projesi (göçmen sağlığına yönelik) de bulunan yeni bina yapımı nedeniyle, halen hizmet veren aile sağlığı merkezlerinin taşınması gündeme geldi. İlk etapta ASM’lere gönderilen yazılarda, aile hekimlerinin kendilerine geçici olarak yeni yer bulması isteniyordu. Ankara Tabip Odası, merkezleri ziyaret ederek hekim ve sağlık çalışanlarıyla konuyu görüştü.

Birçok yerde sorun kamu olanaklarıyla ve ilçe belediyelerinin katkısıyla çözümlendi ve de çözümleniyor. Yıkılması planlanan aile sağlığı merkezlerinden beş tanesi Sincan bölgesinde bulunuyor. Konuyla ilgili olarak öncelikle İlçe Sağlık Müdürü ve İl Sağlık Müdürü ile ATO Yönetim Kurulu görüşme gerçekleştirdi. Son olarak da uygun yer temini için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile 09 Eylül 2021 tarihinde görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Haydar Can Dokuyan ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Alpertan Açar katıldı.

ATO heyeti sürece ilişkin temennilerini şu şekilde paylaştı: “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi ve de halkın sağlık hizmetlerine erişiminin zora girmemesi için yapılan görüşmelerin sonuç vermesini diliyor, bundan sonra da sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz”