Cezaevlerindeki koşullar kadın mahpuslar ve çocuklar üzerinden değerlendirildi

Cezaevlerindeki koşullar kadın mahpuslar ve çocuklar üzerinden değerlendirildi

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu, cezaevlerindeki koşulları kadın mahpuslar ve çocuklar üzerinden değerlendirdi.

Ankara Tabip Odası’nda 05 Ekim 2021 Salı günü düzenlenen basın toplantısına Dr. Ayşe Uğurlu, Dr. Muharrem Baytemür, Dr. Nihat Bulut, Dr. Gülgün Kıran, Dr. Gül Bakır ve Dr. Hülya Uluğtürken katıldı.

Dr. Ayşe Uğurlu tarafından yapılan açıklamada cezaevlerinde yaşanan sorunların cezaevlerinde bulunan bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedelemeden, bütün haklarına saygı duyarak, insanlık onuruna uygun bir fiziksel ortam yaratarak çözülebileceği vurgulandı.

Kadınların yaşadığı sorunların başında çıplak arama olduğunu belirten Dr. Uğurlu “Sağlık hakkının engellenmesi ya da sağlığa erişimde zorluklar kadın mahpusların da en önemli sorunlardan birisidir. Bir şekilde sağlık kuruluşuna gitmeyi başardığında muayene sırasında infaz koruma memuru ya da kolluk kuvvetlerinin odadan çıkmayı reddetmesi, kelepçeli muayene dayatmaları gibi durumlar, daha da kötüsü bu tutuma bazen hekimin de destek olması, çoğu kez kadın mahpusun muayene ve tedavi olamadan cezaevine dönmesi ile sonuçlanmaktadır” diye konuştu.

Kadınlara pozitif ayırımcılık sayılabilecek özel ve seçenekli ayrı bir infaz sisteminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Ayşe Uğurlu kadınların cinsel tacize de maruz kaldığını ve tehdit, ayrımcılık, hak gaspı yaşadıklarını ve infazlarının yanması ya da disiplin cezası almaları korkusuyla yaşadıklarını söylemeye çekindiklerini de ifade etti.

Cezaevlerinde çözüm bekleyen önemli konulardan birinin de anneleri ile birlikte yaşamak zorunda kalan veya ayrılamayacak olan çocuklar olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Uğurlu “0-6 yaş arasındaki çocuklar yeterli havalandırma ve hijyen koşullarının sağlanamadığı ortamlarda erişkinlerle bir arada kalmış, aşısız grup olmaları nedeni ile yüksek enfeksiyon riskine maruz bırakılmışlardır. Oyun alanları kapatılan, eğitsel faaliyetleri durdurulan çocukların aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimleri de baskılanmıştır” sözlerini kaydetti.

Dr. Ayşe Uğurlu, yaşlı, ağır ve kronik hastalıkları olan kadın/erkek tüm mahpusların infazlarının ertelenmesi gerektiğini vurgulayarak son günlerde hakkında sosyal medyada kampanyalar düzenlenen 7 Kasım 2019’da kanser tanısı alan ve ağır ameliyatlar geçiren Ayşe Özdoğan’ın infaz ertelemesinin yapılmadığını belirtti.

Dr. Uğurlu açıklamayı “Bizler ATO Kadın ve İnsan Hakları Komisyonları olarak cezaevindeki kadınlar ve yanlarında yaşamak zorunda olan çocuklarının sorunları konusunun takipçisi olduğumuzu ve her zaman çözüm önerilerimizi sunacağımızı bildirmek isteriz.” sözleriyle bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.