“Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin”

“Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin”

Ankara sağlık meslek örgütleri Aile Hekimliği Yönetmeliğinin geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması düzenledi.

Ankara’da Emek Aile Sağlığı Merkezi önünde 07 Ekim 2021 Perşembe günü Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ve Ankara Aile Hekimleri Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları “Ceza Yönetmeliği Geri Çekilsin” çağrısında bulundu.

ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür yaptığı açış konuşmasında İstanbul’daki sağlık meslek örgütlerinin yapmak istedikleri açıklamaya Valilik tarafından izin verilmemesini kınayarak sözlerine başladı. Pandemi döneminde yoğun bir emek içinde olan sağlık emekçilerinin desteklenmeleri gerekirken cezalandırılmalarını da barındıran bir yönetmeliğin çıkmasını akıl tutulması olarak değerlendirdi.

Ortak açıklamayı yapan ATO yönetim kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak 29 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin sağlık çalışanları üzerinde baskı uyguladığını belirtti.

 

Aile Sağlığı Merkezlerinin pandemi öncesinde yoğun olan iş yüklerinin pandemi döneminde daha da arttığına dikkat çeken Dr. Öztoprak Yönetmelik ve sonrasında yayımlanan “Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge” ile tarama, laboratuvar takibi ve bu verileri yükleme gibi işlemlerin de görevlerine eklendiğini söyledi. 

Aile sağlığı merkezi çalışanlarının iş güvencesinin tümüyle ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Dr. Öztoprak “Yönetmelikle birlikte sözleşme feshi için ihtar puanı sınırı 200’den 150’ye indirilerek, herhangi bir fiilin ikinci defa ihlalinde ihtar puanı iki kat arttırılarak, entegre sağlık kurumlarında mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirilemediği durumda sözleşme feshine gidileceği maddesi eklendi” diye konuştu.

Yönetmelikteki “Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı” olacaktır” maddesini eleştiren Dr. Ümit Yaşar Öztoprak “Gerek anayasal gerekse evrensel düzenlemelerle tüm yurttaşların olduğu gibi aile sağlığı çalışanlarının da görüş sahibi olma, bilgi ve düşünceler edinme ve yayma özgürlükleri korunma altına alınmıştır, kısıtlanması kabul edilemez!” diye konuştu.

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına karşı baskıcı ve dayatıcı tutuma karşı mücadele edeceklerini söyleyerek basın açıklamasını bitirdi.

Açıklamadan sonra söz alan Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut aile hekimlerinin iş güvencelerinin yok edildiğini, giderlerinin arttığını ve gelirlerinin azaldığını eleştirerek “Bu mücadelede hep birlikte olacağız. Hukuki anlamda da mücadelemiz sürecek” dedi.

SES Ankara Şube yöneticisi Tayyar Özcan da pandemiyle birlikte iş yüklerinin daha da arttığını belirterek ceza yönetmeliklerinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.