ATO'dan 92. Yıl Kutlaması

ATO'dan 92. Yıl Kutlaması "Geleceğe Umutla Bakıyoruz”

Ankara Tabip Odası’nın 92. Yıldönümü etkinliği 19 Ekim 2021 Pazar günü düzenlendi. ODTÜ Vişnelik tesislerinde geniş bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte “Geleceğe Umutla Bakıyoruz” mesajı verildi.

Tören, ATO’nun 92 yıl boyunca verdiği mücadeleyi anlatan görüntüler eşliğinde başladı.

Açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç Ankara Tabip Odası’nın ülkenin en büyük ikinci tabip odası olduğunu belirtti. Dr. Karakoç, hekimlerin özlük hakları, halk sağlığı ve tıp eğitiminin gelişmesi gibi alanlarda yasayla görevlendirildiklerini hatırlatarak “Şu anda aramızda bulunan 12 Eylül faşist askeri darbe nedeniyle bedel ödeyen meslektaşlarımın da içinde bulunduğu meslek örgütü” dedi. ATO’nun sadece bir meslek örgütü değil demokratik kitle örgütü olduğunun 1985’lerde yapılan tartışmalar neticesinde kararlaştırıldığını aktaran Karakoç “O günden bugüne mücadele hattımızı devam ettiriyoruz.” dedi.

Toplumda temel eşitsizliklerin devam ettiği bir ortamda sadece bireysel iyilik halinden bahsedilemeyeceğini vurgulayan Dr. Ali Karakoç “Meslek örgütü olarak barışın, demokrasinin, eşitliğin ve adaletin olmadığı, anadilinde sağlık hizmetinin verilmediği bir ortamda sağlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını belirtmek istiyoruz” diye konuştu.

Geçmişten bugüne emek harcayan, bedel ödeyen meslektaşlarına teşekkür eden Dr. Ali Karakoç “Aramızda olmayan hayatını kaybeden meslektaşlarımı da saygıyla anıyorum” dedi.

Dr. Ali Karakoç, "Genç meslektaşlarımız KHK'larla, güvenlik soruşturmalarıyla açlığa mahkûm ediliyorlar. Daha demokratik bir ülkede yaşamak için birlikte mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha vurguluyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından basın ödülüne layık görülen basın mensuplarına ve kurumlara plaketleri takdim edildi.

Şehir hastanelerinin ekonomi politiğini tüm gerçekliğiyle ortaya koyarak kamuya ve sağlık çalışanlarına etkilerini görünür kılan haberleri için Sözcü Gazetesi’nden Çiğdem Toker’e ödülü Dr. Ali Karakoç tarafından sunuldu.

Ardından, bir buçuk yıldır süren pandemide sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini ve bunun yanında yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaşan haber ve yayınları için basın mensuplarına ve kurumlara ödülleri verildi.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’ya Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’a TTB ve ATO eski başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Kafa radyodan Güçlü Mete’ye TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, HALK TV adına Mevsim Altay’a TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, TELE 1 adına Serdar Akyön’e ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ödül plaketini takdim etti.

Pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına Ankara Eğitim Kurumları’nın kapılarını açan Sultan Batur’a teşekkür plaketi Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür tarafından verildi.

Dr. Muharrem Baytemür meslekte 40-50-60 yıl törenlerinin pandemi nedeniyle sekteye uğradığını ancak kısıtlı sayıda hekimin odaya davet edilerek plaketlerinin takdim edildiğini belirterek “81 mezunlarına bu anları paylaştıkları için teşekkür ediyorum” dedi. “12 Eylülden bugüne gelenlere” plaket töreni fikri için Dr. Vahide Bilir, Yiğit Bener’e ve yaklaşık 40 yıl önce Türkiye’nin kötü ortamında daha iyi bir dünya ve Türkiye için mücadele edenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.  

Faşist askeri darbe nedeniyle tıp eğitimi yarıda kalmış veya uzmanlığını alamamış “12 Eylülden bugüne gelenler” plaketlerini duygu dolu anlar eşliğinde aldı.

ATO önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Dr. Gül Bakır ve Dr. Arif Müezzinoğlu’nun moderasyonuyla yapılan plaket töreninde sırasıyla şu isimler plaketlerini aldı:

Adnan Güllüoğlu’na ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Laleş Tunç,

Akif Yücesan’a TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Sezai Berber,

Metin Bakkalcı adına Nihat Bulut’a, ATO Onur Kurulu Başkanı Dr. Serap Şahinoğlu Kuş,

Osman Özban’a ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Ceren Göker,

Ruşen Sümbüloğlu’na ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülseren Çeliksöz,

Sedat Abbasoğlu’na SES MYK üyesi Sıddık Akın,

Şadiye Çetintaş adına Sıtkı Kesedar, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu,

Sıdıka Ateş adına Sezai Berber’e ATO İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr. Aysel Ülker,

Kemal Erbaşı adına Sezai Berber’e ATO eski Genel Sekreteri Dr. Mine Önal,

Yiğit Bener’e önceki dönem TTB Başkanı Sinan Adıyaman,

Vahide Bilir’e ATO Onur Kurulu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol

Tören müzik dinletisiyle sona erdi.