ATO ve SES Dışkapı Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti

ATO ve SES Dışkapı Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi yöneticileri hastane ziyaretlerine devam ediyor.

ATO ve SES heyeti 18 Ekim 2021 Pazartesi günü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeydi.

“7200 ek gösterge”, “Asistan Hekimin Hakları var” ve “5 dakikada sağlık olmaz” broşürlerini dağıtan heyet sağlık çalışanlarının sorunlarını da dinleyerek TTB’nin eylemlilik planına destek çağrısında bulundu.