ATO ve TTB “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz! Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!”

ATO ve TTB “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz! Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!”

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz! Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!” başlıklı basın toplantısı düzenledi. 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, ATO Başkanı Dr. Ali Karakoç ve ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür katıldı.

Dr. Ali Karakoç sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte kışkırtılmış sağlık talebi yaratıldığını ve sağlık hizmetinin tetkik ve reçete yazmaya sıkıştırıldığını söyledi. Dolayısıyla halkın nitelikli bir sağlık hizmeti alamadığını belirten Dr. Karakoç “ Sağlık çalışanları da kışkırtılmış sağlık talebi karşısında eziliyor ve tükeniyor. Bu ülkede bir gelecek bulamıyorlar. Her ay 80 genç hekim yurt dışına çalışmaya gidiyor. COVID-19 Pandemisi sürecinde de 8 bin 500 hekim kamu hizmetinden ayrıldı. Bu da kamusal sağlık hizmetinin çökme noktasına geldiğini gösteriyor.” dedi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Dr. Ali Karakoç DSÖ’nün bir hastaya ayrılması gereken muayene süresini 20 dakika kabul ettiğini ancak ülkemizde bu sürenin 5 dakikaya düşürüldüğünü belirterek “Hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır” dedi. Hekimlerin performans baskısı altında bırakılmasını eleştiren Dr. Ali Karakoç “Daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale edilmekte, halkın sağlığı tehdit edilmekte,  sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Dr. Ali Karakoç, Malpraktisin bireysel değil sistemsel bir sorun olduğunu, hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğunun da Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecilerinde olduğunu vurguladı.

Hasta hekim ilişkisinin 5 dakikaya sığdırılmasının etik ilkeler açısından kabul edilemeyeceğinin altını çizen Dr. Ali Karakoç “Bu uygulamalar daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık ve daha çok şiddet ortamı hazırlayarak kamusal hizmetin çökmesine neden olmaktadır. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir” sözlerini kaydetti.

Dr. Ali Karakoç “Hekimler köle hastalar müşteri değil” sözleriyle sağlık hakkı için toplumu ve hekimleri birlikte mücadele etmeye davet etti.

Basın açıklamasından sonra söz alan Dr. Deniz Erdoğdu, Türk Tabipleri Birliği’nin salgınla birlikte daha da ağırlaşan çalışma koşulları ve mali zorluklar sebebiyle her haftaya bir tema olacak şekilde bir eylem planı hazırladığını belirtti. Bir kaç aydır TTB’ye hekimlerin, çalışma koşulları ve eriyen maaşlar sebebiyle telefon ettiğini söyleyen Dr. Deniz Erdoğdu “Biz de artan istifalarla ve yurt dışına giden hekim sayısındaki artışla bu mutsuzluğu görüyoruz” dedi. TTB Merkez Konseyinin Türkiye’yi dolaşıp tabip odalarını ve sağlık kurumlarını ziyaret ederek faaliyetlerini genişletmek istediğini söyleyen Dr. Erdoğdu “23 Kasım’da İstanbul’dan 7 bölgeden de meslektaşımızın katılacağı Beyaz Yürüyüş başlatıyoruz. 27 Kasım’da Ankara’da olacağız. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ve 7200 ek gösterge önde gelen taleplerimiz. Sağlık Bakanı randevu vermezse alanda olacağız” diye konuştu.

Dr. Muharrem Baytemür de sağlık emek gücüne daha da ihtiyaç duyulduğu günlerde Bilkent Şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte merkezdeki çok sayıda hastanenin taşındığını ve merkezdeki hastane sayısının azaldığını söyledi. Dr. Baytemür, önümüzdeki süreçte Etlik Şehir hastanesinin açılacağına ve bu sebeple yine birçok hastanenin kapanacağına dikkat çekti. Nusret Karasu hastanesinin 70 yıl önce kamu kaynaklarıyla yapıldığını ancak Bakanlığın özel hastane statüsüne sokarak ruhsatını iptal etmesini eleştirdi. Meslek hastalıkları hastanesinin de kapatıldığını söyleyen Dr. Muharrem Baytemür “Ankara’da bir meslek hastalığı hastanesi kalmadı” dedi.

Basın Açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.