Sağlık Çalışanları Yıl Sonuna Kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanabilecek

Sağlık Çalışanları Yıl Sonuna Kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Toplu Taşıma Hizmetlerinden Ücretsiz Yararlanabilecek

Ankara Tabip Odası'nın da aralarında olduğu sağlık emek ve meslek örgütlerinin ısrarlı çabası sonuç verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 27.10.2021 tarihli karar gereğince; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin toplu taşıma hizmetinden ücretsiz yararlanabilmesi kararı belediyelere bırakılmıştır.

Sağlık çalışanları 31.12.2021 tarihine kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.