ATO Güz Okulu Genç Hekimlerin Yoğun Katılımıyla Gerçekleştirildi

ATO Güz Okulu Genç Hekimlerin Yoğun Katılımıyla Gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası Güz Okulu 2021, genç hekimlerin yoğun katılımıyla 29-31 Ekim tarihleri arasında Ayaş’ta gerçekleştirildi.

“Ekoloji ve sağlık” temasının işlendiği bu yılki programın ilk gününde hekimler yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı, madenciliği ve maden işçilerini anlatan “16 Ton” belgesel filmini izledi. Dr. Arif Müezzinoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan film değerlendirmesinde madencilik adı altında insanları ölüme yollamanın doğal karşılanmaması gerektiği konusunda uzlaşıldı.

Güz Okulu’nun ikinci günü olan 30 Ekim Cumartesi günü ilk oturumun moderatörlüğünü  Dr. Laleş Tunç üstlendi. Ecehan Balta’nın konuşmacı olduğu “Ekofeminizm” sunumunda kadın, doğa ve sermaye ilişkisi tartışıldı.  

Ardından Dr. Arif Müezzinoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Dr. Sıtkı Kesedar’ın konuşmacı olduğu “Kömür Madenlerinin Ekolojiye ve İşçi Sağlığına Etkileri” başlıklı ikinci oturuma geçildi. Oturumda kömür madenlerinin çevreye verdiği zararlar üzerinde duruldu.

Üçüncü oturumda Dr. Ümit Yaşar Öztoprak moderatörlüğünde  “Halk Sağlığı Bağlamında Çevre ve Ekoloji” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Dr. Çağatay Güler’in konuşmacı olduğu sunumda evrim, çevre-sağlık ilişkisi, insan ekolojisi, ekosistemler, çevresel kirleticiler, halk sağlığı felsefesi ve sağlık eğitimi başlıkları ele alınarak sağlığın insan ve ekosistemleri paylaşan diğer canlılar arasında bir ahenk durumu olduğu vurgulandı.

Dr. Ali Karakoç’un moderatörlüğünü yaptığı son oturumda Dr. Onur Hamzaoğlu “Sağlıksızlığın Etkenleri ve Sağlık Hizmetlerinin Politik İktisadı”nı anlattı. 

31 Ekim Pazar günü düzenlenen oturumlarda Dr. Muharrem Baytemür  “Türk Tabipleri Birliği Tarihi” sunumunu gerçekleştirdi ardından Dr. Selçuk Çelik moderatörlüğünde “ATO Gelecek Perspektifi ve Güz Okulu Genel Değerlendirmesi” yapıldı.

Genç hekimlerle birlikte büyük bir heyecan ve mücadele ruhuyla gerçekleştirilen  ATO 2021 Güz Okulu’na katılan hekimlerin buradan aldıkları güçle 27 Kasım’daki Beyaz Eylem’e, daha örgütlü şekilde katılma kararı alması ile Güz Okulu sona erdi.