Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği “Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz”

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği “Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz”

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği “Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Ankara Tabip Odası’nda 03 Kasım 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu, ATO Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür ve ATO Emekli Hekim Komisyonu üyesi Dr. Gülgün Kıran katıldı.

Dr. Muharrem Baytemür, ek ödeme değil tek ödeme istediklerini belirterek hekimlerin geçinemediğine dikkat çekti.

Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile sürecin geçiştirildiğini söyleyen Dr. Baytemür “Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş, ne de adil olmuştur. Ek ödeme adı altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey değildir” diye konuştu.

2021 Temmuz ayı enflasyonu %18,95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ücretlerinde verilen zam oranının %8,45 düzeyinde kalmasını eleştiren Dr. Muharrem Baytemür “Sabit ek ödeme hariç; mesleğe yeni başlayan pratisyen hekim maaşı yaklaşık 4.900 TL; 30 yıllık uzman hekim maaşı 5.800 TL’dir. Hekim emekli maaşında 2018’de yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da, emekli olup çalışılırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimler dâhil edilmemiş, yeni bir eşitsizlik ve hak kaybı yaratılmıştır. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı 2.300- 4.000 TL arasında olup, ücretler maalesef açlık sınırının da altında kalmıştır” sözlerini kaydetti.

Dr. Baytemür, hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 Ek Göstergenin uygulanması ve Özel Hizmet Tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış talep ettiklerini belirtti.

Dr. Baytemür önerilerini şöyle sıraladı;

“Öneri 1: Hekimlerin asgari ek göstergesi 7200 olmalıdır.

Öneri 2: Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları; doçent eğitim görevlisi için %700; 1. derece uzman hekim için %550; 8. derece pratisyen hekim için %360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek Öğretim Personeli profesör doktor için %700, doçent için %625 olmalıdır.

Önerilen değişikliklerle hekimlerin çalışırken maaşı 18 000TL’den, emeklilikte 10 000 TL den daha az olmamalıdır.”

Emekli Hekim Komisyonu üyesi ve önceki dönem ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran emekli hekimlerin aylıklarına yansıtılan “ilave ödemeler”in ayrımlar yarattığını söyleyerek  “Emekli Sandığı mensubu olmayan emekli hekimler; SSK ve Bağ-Kur emeklileri tamamen ilave ödemenin kapsamı dışında tutularak meslektaşlarımız mağdur edilmiştir” dedi.

Emekli aylıklarının düşük olması sebebiyle bu hekimlerin emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kaldığına dikkat çeken Dr. Gülgün Kıran “Getirilmiş olan ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Deniz Erdoğdu da ideal sağlık hizmeti için hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Erdoğdu “Hekimler geçimini dert edinmeyeceği koşullarda çalışırsa, sağlıkta şiddet ortadan kaldırılırsa SGK ve halkın cebinden daha az para çıkacaktır” sözleriyle Bakanlığı defalarca uyardıklarını belirtti. Taleplerinin sonuçsuz kaldığını yineleyen Dr. Erdoğdu bu sebeple Beyaz Eylem başlattıklarını söyledi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.