“Çalışma Koşullarımızda İyileştirme, Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz”

“Çalışma Koşullarımızda İyileştirme, Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz”

Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek Bizim Söz Bizim” etkinlikleri devam ediyor.  Hekimlerin taleplerini içeren etkinliklerin dördüncü haftasında “Çalışma Koşullarında İyileştirme” temalı basın açıklamaları düzenlendi.

Ankara Tabip Odası’nda 11 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısına ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülseren Çeliksöz, Dr. Ayşe Uğurlu ve Ümit Yaşar Öztoprak katıldı.

Dr. Gülseren Çeliksöz TTB’nin “Emek Bizim Söz Bizim” etkinliklerinin 27 Kasım Cumartesi günü Ankara’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek olan Beyaz Forum’la tamamlanacağını belirterek sağlık çalışanlarını ve Ankara halkını sağlık hakkı için söz söylemeye davet etti.

Açıklamayı okuyan Dr. Ümit Yaşar Öztoprak sağlık reformu adı altında sağlığı piyasalaştıran sistemin mevcut olumsuzluklarının pandemi sürecinde ortaya çıktığını vurgulayarak çalışma koşullarında iyileştirme istediklerini belirtti.

Dr. Ümit Yaşar Öztoprak taleplerini sıralayarak Sağlık Bakanlığı’nı çalışma alanlarında düzenleme yapmaya davet etti:

·         Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli tanı tedavi ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini İSTİYORUZ!

  • Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve azaltılmasını İSTİYORUZ!

·         Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamı İSTİYORUZ!

·         OHAL KHK’leriyle hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek ataması yapılmayan tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını İSTİYORUZ!

·         Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesini İSTİYORUZ!

·         İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre COVID-19’dan korunma, KKD kullanımı, hastalık yönetimi vb. konularda eğitim vermek ve bu eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır.  Korunmayla ilgili havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de sorumlulukları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasını İSTİYORUZ!

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.