“Emek Bizim Söz Bizim” etkinliğinin altıncı haftasında sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi talep edildi

“Emek Bizim Söz Bizim” etkinliğinin altıncı haftasında sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi talep edildi

“Emek Bizim Söz Bizim” etkinliğinin altıncı haftasında sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi talep edildi.

Ankara Tabip Odası’nda 24 Kasım 2021 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısına Genel Sekreter Dr. Muharrem Baytemür, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu ve Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Gülgün Kıran katıldı.

Dr. Muharrem Baytemür bir aydan uzun süredir hekimlerin çalışma koşullarının, özlük ve ekonomik haklarının iyileştirilmesine yönelik açıklamalarda bulunduklarını ve bu taleplere dikkat çekmek için Türk Tabipleri Birliği ve tabip odası yöneticilerinin 23 Kasım’da İstanbul’dan yola çıktıklarını bugün Kocaeli’nde olacaklarını belirtti. “Düne göre bugün daha da yoksullaştık” sözleriyle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin derinleşmesine dikkat çeken Dr. Baytemür garanti ödeme sözü verilen şehir hastaneleri, otoyollar ve köprülerin halkın üstünde çok daha büyük bir yük olduğunu belirtti.

Basın açıklamasını okuyan Dr. Ayşe Uğurlu iktidarın güvenlikçi anlayışın ötesine ve pandeminin yıkıcı sonuçlarının önüne geçememesini eleştirerek “Sağlık Bakanlığı 2021 yılı bütçesi genel bütçenin ancak %5,7’ini oluşturmuş, salgında da koruyucu sağlık hizmetleri göz ardı edilmiş, şehir hastanesi müteahhitleri aslan payını almıştır. Ödeneklerin neredeyse dörtte üçü tedavi edici hizmetlere, bütçenin beşte biri şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerine ayrılmıştır. Hastaneleri işletme, hastayı müşteri olarak gören bu sağlık politikaları sonucunda sağlık sistemi çökmüştür” dedi.

Sağlığa erişimin zorlaştığını ve halkın cebinden daha fazla para çıktığını söyleyen Dr. Uğurlu MHRS’nin 5 dakikada bir randevu vermesine rağmen hastaların mağdur olduğunu belirtti.

Tıp eğitiminin niteliksizleştiğini, hekimlerin kamuda çalışamaz hale geldiğini, halkın özel hastanelere muhtaç bırakıldığını söyleyen Dr. Ayşe Uğurlu “iktidarın sağlık politikası iflas etmiştir” diye konuştu.

Dr. Uğurlu, “Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz” sözleriyle 27 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek BEYAZ FORUM’da daha iyi bir sağlık ortamı için mücadelenin yolunu açacaklarını vurguladı.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.