"Sağlık işi ekip işidir!"

Tüm sağlık emekçilerini kapsamayan düzenlemenin 01 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine karşı basın açıklaması düzenlendi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi tarafından 02 Aralık 2021 Perşembe günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekimliği önünde gerçekleştirilen açıklamaya ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Uğurlu ve Dr. Laleş Tunç katılarak destek verdi.

Sağlık emekçileri, ellerinde dövizlerle “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Sağlık işi ekip işidir” sloganlarıyla sağlık ve sosyal hizmet emeğinin yok sayıldığı bu düzenlemeyi protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey açlık sınırına yakın maaş alan sağlık emekçilerinin 20 yıllık taleplerinin 2022 sonuna ertelenmesini eleştirerek “Sağlık emeğini bütünlüklü olmayan, ayrıcalıklı düzenlemeler, ücret politikaları, dışarda bırakılanın desteğini almayacak, sağlık hizmetlerine de zarar verecektir” dedi.

İşyerlerinde emeğin ortaklaştırılarak hizmet üretildiğini vurgulayan Nazan Karacabey bölüşümde de bu gerçeğin görülmesini istedi.

Nazan Karacabey, bu düzenlemenin iş barışını bozacağına dikkat çekerek sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ekmek kuyruklarına mahkum edildiğini belirtti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu da yaptığı konuşmada TTB ve tabip odaları olarak gerçekleştirilen Beyaz Yürüyüşün sadece hekimlerin ekonomik ve özlük hakları için olmadığını tüm sağlık çalışanlarının haklarına yönelik olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmet sunumunun tek başına değerlendirilemeyeceğini belirten Dr. Uğurlu sağlık işinin ekip işi olduğunu bir kez daha dile getirdi.