“Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz

“Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz"

Sağlık çalışanları “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır” diyerek 15 Aralık’ta Türkiye genelinde iş bıraktı.

Hekimlerin özlük haklarında iyileştirmeyi öngören yasa tasarısının görüşülmesinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekillerinin verdiği önergelerle sağlık bütçe komisyonunda ileri bir tarihte görüşüleceği gerekçesi ile geri çekildi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri yasa tasarısının sunulan halinin kapsamının genişletilerek düzenlenmesini talep ederken mecliste onaylanmış bir tasarının geri çekilmesi üzerine grev kararı aldı.

Ankara’daki sağlık çalışanları kurumlarının bahçelerinde toplanarak çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi KDH Binası ve Kahramankazan Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yapan sağlık çalışanları merkezi açıklama için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittiler.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine gelen Ankaralı sağlık çalışanları “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları ve dövizleriyle taleplerini dile getirdi.

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Dev-Sağlık İş, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Ankara Dişhekimleri Odası yöneticileri ve üyeleri ile CHP ve HDP milletvekillerinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamayı okuyan ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Laleş Tunç sağlık sisteminde yaşanan sorunları konuşmak, çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı’na defalarca görüşme taleplerini ilettiklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti.

İktidarın özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla getirdiği yasa tasarısını hızla geri çekmesini eleştiren Dr. Laleş Tunç “Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir.” diye konuştu.

Maaşlarının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Dr. Laleş Tunç Sağlık Bakanı’na defalarca seslenmelerine rağmen sessiz kalarak görevini yapmadığını, istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

“Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır” diyen Dr. Tunç taleplerini şöyle sıraladı:

Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı G(ö)REVi;

•          Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.

•          Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.

•          Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir.

•          Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.

•          COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir,

•          Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.

 Dr. Laleş Tunç “Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir” sözleriyle basın açıklamasını bitirdi.

SES Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım “Bugün geldiğimiz noktada ülkedeki ekonomik durum ortada. Bunu görmüyorlar. Sağlıkçılar da bunu ifade eden eylem ve etkinliklerine devam ediyor. Hastanenin tüm birimlerinde, hastanenin tüm çalışanlarıyla birlikte işyeri meclisleriyle sorunlarımızı biriktireceğiz. İktidar tarafından sorunlarımız görülmezse çok daha büyük etkinlik ve eylemler yapacağız” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut tüm illerde hekimler ve sağlık çalışanlarının G(ö)revde olduğunu belirterek bunun sebebini şöyle açıkladı: “2004 yılından bu yana enflasyon rakamları sahtedir. Bu sahte rakamlar üzerinden bizlere yapılan zamlar cebimizdeki 3 liranın 2 lirasını zaten çalmıştır. Peki bunu kimlere vermişlerdir? 5 iş adamına vermişlerdir. Şehir hastanelerinin patronlarına vermişlerdir. Sermayeye para aktarmışlardır emekçilerden kesmişlerdir. Dayanılmaz hale geldi bu durum. Bıçak kemiğe dayandığı için buradayız. Bu görevi bırakma eylemleri, daha sonra tüm sağlık meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda uzayabilir. Birlikte oldukça mücadeleyi kazanacağımıza inancımız sonsuzdur” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Karakoç basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdiklerini belirterek “418 gündür yazılı ya da kamuoyu önünde Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep etmekteyiz. Az önce saydığımız taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi paylaşmak için 418 gündür cevap bekliyoruz. Kulaklar sağır, gözler kör ama biliyoruz ki onlar bizi takip ediyor” diye konuştu.

Her yıl yaklaşık olarak 9 tıp fakültesi mezunu kadar hekimin yurtdışına yerleşme kararı aldığına dikkat çeken Dr. Ali Karakoç “2002 yılında yaklaşık olarak 30-50 kadar hekim yurtdışına giderken 2016’daki antidemokratik uygulamalar sonrası 2019 yılında 1256 genç meslektaşımız bu ülkeyi terk etmiş ve başka bir ülkede gelecek aramıştır” diye konuştu.

Bütün taleplerinin Türkiye sağlık ortamının iyileştirilmesine yönelik olduğunu vurgulayan Dr. Ali Karakoç “ Buradan tekrar iktidarı ve Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz. Sağlık emekçilerinin temsilcileriyle bir araya gelin, ortak bir çözüm bulalım. Biz artık talep değil, inşa aşamasındayız” dedi.

Genel Sağlık İş, Dev-Sağlık İş, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası yöneticileri de sağlık çalışanlarının talepleri için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

 Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.