Hekimler siyasi parti temsilcilerine bordrolarını gönderdi

Hekimler siyasi parti temsilcilerine bordrolarını gönderdi

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla hekimler bordrolarını TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderdi. 04 Ocak 2021 Salı günü PTT bürolarından faks çeken hekimler bordrolarının yanında taleplerini de içeren yazıları siyasi parti temsilcilerine iletti.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu faks çekme eyleminden sonra yaptığı açıklamada “Hekimler adına ilettiğimiz taleplerimizin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz” diyerek taleplerini şu şekilde sıraladı:

·         Emekliliğe yansıyacak yoksulluk sınırının iki katından az olmayan temel ücret

·         7200 Ek Gösterge

·         5 dakikaya sıkıştırılmayan muayene randevuları

·         Sağlıkta şiddeti önleyecek etkin bir yasa

·         Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptali

·         Akademik atamalarda/kadrolarda liyakatin esas alınması

·         COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi

·         Asistanlara yönelik mobbing ve angaryanın son bulması, ücret kesintisiz nöbet ertesi izin hakkının uygulanması